Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Cần làm cho phong trào phấn đấu trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong thế hệ trẻ
Đó là mong muốn của lãnh đạo ĐHQGHN, trong đó có Phó Giám đốc ĐHQGHN - PGS.TS Phạm Trọng Quát, và đông đảo cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên ĐHQGHN. Tại Lễ tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2006 ngày 10/12 vừa qua, PGS.TS Phạm Trọng Quát đã nói:

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu tại "Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2006". Trước hết thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các thầy cô giáo và 157 Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2006 đại diện cho thế hệ trẻ ĐHQGHN tham dự buổi lễ.

Đại học Quốc gia Hà Nội với sứ mạng cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã và đang có những bước đi mạnh mẽ, phù hợp trên con đường xây dựng và phát triển.

Những năm vừa qua, ĐHQGHN đã đạt được những thành quả to lớn trên tất cả các mặt công tác, về mô hình tổ chức và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định được uy tín và vị thế của ĐHQGHN trong xã hội và cộng đồng giáo dục Việt Nam và trên thế giới. Đạt được những thành quả đó là nhờ có sự quan tâm sâu sắc và quyết tâm đầu tư của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, phục vụ… đặc biệt phải kể đến một lực lượng đã có đóng góp quan trọng cho những thành công của ĐHQGHN đó là thế hệ trẻ ĐHQGHN mà tiêu biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu hàng năm.

Trong năm học 2005-2006, từ các gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở, ĐHQGHN đã chọn được 157 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQG năm học 2005-2006. Phong trào thi đua trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu trong năm học 2005-2006 và đặc biệt là thành tích của 157 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN đã được Trưởng Ban Chính trị và Công tác HS-SV đọc trong bản tổng kết. Trong năm học 2005-2006, ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế mang tính chất học thuật,được các nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao, trong đó tuổi trẻ ĐHQGHN đóng góp một phần đáng kể vào thành công của các hội nghị đó. Đặc biệt trong năm qua trong toàn ĐHQGHN đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn kỷ niệm ngày lễ lớn của cả nước, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐHQGHN, tuổi trẻ ĐHQGHN đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động trên. Trong năm qua Đoàn Thanh niên CSHCM ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tổ chức nhiều cuộc vận động quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai., tham gia tích cực vào các cuộc vận động do Trương ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Thành tích của tuổi trẻ, của Đoàn ĐHQGHN đạt được Thành Đoàn Hà Nội đánh giá cao và suy tôn “Đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học Hà Nội”.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, tôi đánh giá cao sự cố gắng vươn lên của thế hệ trẻ ĐHQGHN và đặc biệt tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của 157 đại biểu cho tuổi trẻ ĐHQGHN có mặt được tham dự Hội nghị ngày hôm nay.

Bước vào năm 2007, thầy và trò của ĐHQGHN sẽ phấn đấu phát huy những thành tích đã đạt được, để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 tầm nhìn 2020 đã được Đảng bộ ĐHQGHN thông qua. Mục tiêu chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2010 là: “Xây dựng và phát triển ĐHQGHN thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành đa lĩnh vực, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế; tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam; đóng vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà; là trung tâm giao lưu quốc tế về khoa học, giáo dục, văn hoá của cả nước”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên chúng ta phải phát huy mọi nguồn lực, tạo một bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong những hướng quan trọng mà Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN xác định tập trung chỉ đạo và đầu tư cho việc triển khai đó là tổ chức các phong trào thi đua nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo của thế hệ trẻ tham gia vào lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo ở ĐHQGHN, trong đó đặc biệt quan tâm tới đối tượng là cán bộ giảng dạy trẻ và học sinh, sinh viên. Phong trào phấn đấu vươn lên trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN là một phong trào rất có ý nghĩa, rất thiết thực, cần làm cho phong trào này thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong thế hệ trẻ ĐHQGHN. Năm 2007, phong trào “Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN” công tác học sinh, sinh viên và công tác Đoàn trong ĐHQGHN cần triển khai theo hướng sau đây:

1. Cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, làm sao để mỗi cán bộ, mỗi học sinh, sinh viên của ĐHQGHN đều được biết và tham gia phong trào. Cần phải đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ trẻ, mỗi học sinh, sinh viên trong ĐHQGHN hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kế hoạch phát triển của ĐHQGHN. Cần phải tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá xã hội để thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào các phong trào và hoạt động của tập thể, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với bản thân và đối với tập thể.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đang phát động phong trào nói không với tiêu cực, Đoàn thanh niên, tuổi trẻ ĐHQGHN và các gương mặt trẻ hãy tham gia tích cực vào cuộc vận động này.

2. Bắt đầu từ năm học 2006-2007, ĐHQGHN đang triển khai đào tạo theo tín chỉ, từng cán bộ trẻ cần phải chủ động chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Từng học sinh, sinh viên cần chuẩn bị tốt tinh thần học tập theo phương pháp đạo tạo theo tín chỉ, khi học theo tín chỉ mỗi một sinh viên cần phải chủ động hơn trong việc lập kế hoạch học tập của mình, khi học theo tín chỉ thời gian tự học, sinh viên phải biết học tập và làm việc theo nhóm. Tôi mong rằng 140 gương mặt trẻ tiêu biểu là học sinh, sinh viên có mặt trong Hội nghị này sẽ đóng vai trò nòng cốt tìm ra phương pháp học tập thích hợp với phương thức học tập theo phương thức đào tạo theo tín chỉ. Các tổ chức Đoàn và Hội cần phải tổ chức những hội nghị phổ biến kinh nghiệm học tập cho học sinh, sinh viên.

3. Cần tổ chức nhiều hoạt động nhằm ra tạo môi trường để hỗ trợ học sinh, sinh viên có cơ hội để thể hiện và khẳng định mình, đặc biệt tập trung tổ chức tốt các hoạt động đổi mới phương pháp học tập trong học sinh, sinh viên. Có như vậy học sinh, sinh viên mới tích cực hơn, chủ động hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học để lễ tuyên dương những Gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN sang năm của chúng ta sẽ có nhiều em học sinh, nhiều em sinh viên có thành tích cao hơn và như vậy chất lượng của phong trào mới ngày càng được nâng cao.

4. Cần quan tâm, tập trung tổ chức tốt hơn phong trào này trong đội ngũ cán bộ trẻ, nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng quan trọng này trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ học vấn, làm sao ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia và làm chủ các đề tài khoa học, góp phần vào chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao của ĐHQGHN. Có như vậy Hội nghị những mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN lần sau mới có nhiều đại biểu là cán bộ trẻ tham dự Hội nghị.

Nhân dịp diễn đàn hôm nay thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, một lần nữa tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự cống hiến xuất sắc của thế hệ trẻ ĐHQGHN, đặc biệt của các đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN năm 2006.

Cũng nhân dịp này, cho phép tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo ĐHQGHN tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là các thầy cô giáo đã giúp đỡ thế hệ trẻ của ĐHQGHN phát huy được trí tuệ, tài năng, sức trẻ để có những cống hiến xuất sắc và vượt bậc, xứng đáng là thế hệ trẻ của một trung tâm đại học lớn hàng đầu đất nước, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của các ngành khoa học mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và tuổi trẻ cả nước./.

 VNUnews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |