Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Thành lập Ban tổ chức lễ tang GS.VS Nguyễn Văn Đạo
Ngày 13/12/2006, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2348/QĐ-TCCB về việc thành lập Ban tổ chức lễ tang GS.VS Nguyễn Văn Đạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN.

Theo đó, Ban tổ chức lễ tang GS.VS Nguyễn Văn Đạo gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đào Trọng Thi, GS.VS., Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban;

2. Ông Đặng Vũ Minh, GS.VS., Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ủy viên;

3. Ông Nguyễn Văn Vọng, TS. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên;

4. Ông Lê Đình Tiến, TS. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên;

5. Ông Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ủy viên;

6. Ông Vũ Đình Cự, GS.TSKH., Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình Việt Nam, ủy viên;

7. Ông Phạm Khắc Lãm, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, ủy viên;

8. Ông Đỗ Sanh, GS.TSKH., Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ học Việt Nam, ủy viên;

9. Ông Phạm Trọng Quát, PGS.TS. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN, ủy viên;

10. Ông Trần Kim Đỉnh, PGS.TS., Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Thảo, Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN, ủy viên;

12. Ông Vũ Đình Giáp, TS., Chánh Văn phòng ĐHQGHN, ủy viên;

13. Ông Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHQGHN, ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Việt Thanh, PGS.TS., Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên - ĐHQGHN, ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thiện, GS.TS., Đại diện gia đình GS.VS. Nguyễn Văn Đạo, ủy viên.

Ban tổ chức lễ tang có trách nhiệm tổ chức Lễ tang Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo theo nghi thức lễ tang cao cấp quy định tại Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

 VNUnews
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |