Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, Trường ĐHKHTN­

I. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp chuyên ngành Giải tích trường Đại học Tổng hợp Belarutxia, Balarutxia năm 1973.
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giải tích tại trường Đại học Tổng hợp Hà nội năm 1982.
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Giải tích tại trường Đại học Bách khoa Warsawa, Ba Lan năm 1990.

II. Hoạt động khoa học:

- Giáo trình giảng dạy chính: Lý thuyết hàm biến phức; Các bài toán biên; Phương trình tích phân

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Lý thuyết các bài toán biên; Phương trình tích phân; Lý thuyết toán tử; Giải tích đại số.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Generalized algebraic elements and linear singular integral equations with transformed argument, 170 pp, Warszawa 1989.
 2. Boundary value problems and controllability of linear systems with right invertible operators, Diss. Math. CCCXVI 1992, 71 pp.
 3. On solutions of a system of singular integral equations with analytic nerneals and reflection, Ann. Plon. Math. 52(1990), 103-108.
 4. Conditions for polynomials in right inverses with stationary and algebraic coefficients to be Volterra, Comment. Math. 30(1991), 175-185.
 5. On ill - determined equations in right invertible operators of order one in non - commutative case, Math. Nachr. 147(1990), 81-91.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Characterization of polynomials in right invertible operators. Demonstratio Math., Vol XXV, No4, 1995, 975-984.
 2. Volterra right inverses of linear operators in sequence spaces. Univ. Amsterdam Report No4, 1995 (with N. V. Luong).
 3. On invertibility of linear subspaces generated Cliford algebra. Univ. Amsterdam Report No3, 1995 (with N. C. Luong).
 4. Generalized C(R) property and interpolation problems induced by right invertible operators. Demonstratio Math., Vol XXVIII, No4, 1995 (with P. Q. Hung).
 5. Algebraic properties of generalized right invertible operators. Univ. Amsterdam Report No3, 1995 (with N. M. Tuan).
 6. Interpolation problems for right invertible operators in spaces of infinite sequences Proc. Confer. On Math. VNUH, 1995, 17-23 (with P. Q. Hung, N. V. Luong).
 7. The Cauchy - Riemann criterion for linear system of partial differential equations of the first order. Proc. Confer. On Math. VNUH, 1995, 269-281 (with N. C. Luong).
 8. Volterra right inverses for weighted difference operators in linear spaces. Acta Math. Vietnamica, Vol 21, 1996, 125-134 (with N. V. Luong).
 9. On the boundary value problems for equations with right invertible operators. Vietnam Journal of Math. Vol 24, 1996, 167-181 (with P. Q. Hung).
 10. Characterizations of polynomials in right invertible operators. Demonstratio Math., Vol XXIX, No2, 1996 (with N. M. Tuan).
 11. On solutions of integral equations with analytic kernals and rotations. Annales Polon. Math. Vol LXIII, No3, 1996.
 12. Algebraic properties of generalized right invertible operators. Demonstratio Math., Vol XXX, No3, 1997 (with N. M. Tuan).
 13. On invertibility of linear subspaces Cliford algebras. Tuyển tập các công trình Khoa học. ĐHKHTN 1998, 179-187 (with N. C. Luong).
 14. On invertibility in a closed form of a class of singular integral equations with rotations. Tuyển tập các công trình Khoa học, ĐHKHTN 1998, 188-198 (with N. M. Tuan).
 15. Initial value problems for linear equations with generalized right invertible operators. Proc. Conference Partial Differential Eq. And Their Applicationc., Institute of Math. 1999, 31-39.
 16. Algebraic characterizations of generalized right invertible operators of degree k. Abdus Salam Int. Center, Trieste, IC/2000/156 (with Nguyen Van Tuan, Pham Thi Bach Ngoc).
 17. On solvability of a boundary value problems for singular integral equations The Southeast Asian Bull. Math., 2001 (with N. T. Hoa, to appear)
 18. On the interpolation formulae induced by generalized right invertible operators. Demonstratio Math., Vol XXXIV. No3, 659-670 (with P. T. B. Ngoc)
 19. Linear equations with generalized invertible operators. Acta Math. Vietnamica, Vol XXVI, No2, 125-135.

Sách chuyên môn đã xuất bản:

 1. Một số phương pháp giải các bài toán sơ cấp, T1, T2, T3. Viết chung. Nxb Giáo dục, 1982
 2. Phương pháp giải phương trình và bất phương trình. Nxb Giáo dục, 1994.
 3. Phương trình hàm. Nxb Giáo dục, 1997.
 4. Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến. Viết chung. Nxb ĐHQGHN, 2000.
 5. Đại số tuyến tính và hình vi phân. Viết chung. Nxb ĐHQGHN, 2000. 
 6. Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Viết chung. Nxb ĐHQGHN, 2000.
 7. Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến. Viết chung. Nxb ĐHQGHN, 2001.
 8. Generalized algebraic element and linear singular integral equations with transformed argument. Nxb WPW, Warsaw 1989, 170pp.
 9. Boundary value problems and controllability of linear systems with right invertible operators. Nxb PAN in Dissertationes Math., Warsaw 1992, 172pp.

 Vnunews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   |