Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS.TSKH Đào Duy Bích, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

I. Quá trình học tập:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Toán học, Khoa Toán tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1959.
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học Vật rắn biến dạng tại Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva (Liên Xô) năm 1965.
- Đạt học vị Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Cơ học Vật rắn biến dạng tại Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva (Liên Xô) năm 1988.

Các chức vụ đảm nhiệm: Uỷ viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Cơ học (TTKHTN & CNQG), Tạp chí Khoa học (ĐHQGHN), Thông báo khoa học các trường Đại học (Bộ GD & ĐT); Phó chủ tịch Hội Cơ học Việt nam; Giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường Đại học trong nước; Giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Công nghệ Perth, Australia 1991.

II. Hoạt động khoa học:

Giáo trình giảng dạy chính: Cơ học môi trường liên tục, Cơ học lý thuyết, Lý thuyết đàn hồi, Lý thuyết dẻo; Cơ học vật liệu composite, Ổn định kết cấu; Tấm và vỏ mỏng

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Lý thuyết quá trình đàn dẻo và các bài toán liên quan; Cơ học vật liệu Composite

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. On the local determinability hypothesis in plasticity theory. Bulletin of Moscow State University, No.2, 1965, pp.67-75 (in Russian).
 2. On the uniqueness therem of boundary problem in plasticity theory with local determinability hypothesis. Transactions of USSR Acade my of Sciences. Mechanics of Solido, Vol.17, No.1, 1982, pp.119-124 (Translated by Allerton Press Inc).
 3. Theory of elasto plastic processes and the stobility beyond elastic limit of thin - walled structures subjected to complex loadning. Journal of Mechanics, Vol.14, No.1, 1992, pp.1-9.
 4. A boundary value problem of elasto - plostic process theory: Existence and uniqueness theorems. Journal of Australian Mathematicol Society, Series: Applied Mathematics, Vol.35, 1994, pp.506-524. 
 5. The loading parameter method in solving elasto plastic stability problem of thin - walled structures subjected to complex loadning. Proceedings of International Conference on Analysis and Mechanics of Continuous Media, 12/1995, pp. 48-65.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay:

 1. Some researches on deformable solid mechanics. Proceeding of International Conference on Engineering Mechanics To day 8-1995, pp. 152-169 (co - author).
 2. The loading parameter method in solving elasto - plastic stability problem of thin - walled structures subjected to complex loading. Proceedings of Int. Conf on Analysis and Mech of Continuous Media, 12/1995, pp. 48-65.
 3. Wave propagation in the elasto - plastic medium under complex loading process. Proceedings of the NCST of Vietnam Vol.7, No.2, 1995, pp. 3-12 (co - author).
 4. Investigation of elasto - plastic state of iglindrical shell subjected to complex loading by the modified method of elastic solution. Proceedings of the NCST of Vietnam, Vol.8, No.1, 1996, pp. 23-34 (co- author).
 5. Về bài toán liên quan điện từ đàn hồi, Tuyển tập công trình Khoa học Hội nghị CHVRBD toàn quốc lần thứ 5, 11/1996, trang 41-46 (đồng tác giả).
 6. Formulation of the stability problem beyond elastic limit according to the complex deformation process. The second problem. Proceeding of the fifth National conference on Solid Mechanics, 11/1996, 35-40.
 7. Tính toán vỏ trụ composite lớp lượn sóng. Tạp chí Cơ học, T.19, No.3, 1997, trang 9-18 (đồng tác giả).
 8. Về phương pháp giải một lớp phương trình Vi phân phi tuyến trong Cơ học, Tuyển tập công trình Khoa học hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6, 12/1997, T.3, tr ang 11-17.
 9. Ổn định phi tuyến của vỏ thoải Composite lớp có độ cong Gauss bất kỳ, Tuyển tập công trình Khoa học hội nghị CHVRBD toàn quốc lần thứ 6, 11/1999, trang 32-40.
 10. Tính toán phi tuyến vỏ trụ Composite lớp, Tuyển tập công trình Khoa học hội nghị CHVRBD toàn quốc lần thứ 6, 11/1999, trang 41-52 (đồng tác giả).
 11. Một số kết quả nghiên cứu Cơ học vật liệu Composite, Tuyển tập công trình hội nghị Khoa học Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội, 1998, trang 11-15.
 12. Modified elastic solution method in solving elasto - plastic problems of structure components subjected to complex loading. Vietnam Journal of Mechanics, NCST of Vietnam, Vol. 22, No.3, 2000, pp.141-156. 
 13. On the elasto - plastic stability of a plate under shear forces, taking into account its real bending form Vietnam Journal of Mechanics, NCST of Vietnam, Vol.23, No.1, 2001 (to appear). 
 14. The elastic acrodynamics problem with acrodynamical damping of turbulent characteristics. Proceedings of ICCMC International Conf on Advanced Technol in Disign, Construction and Maintenance of concrete Structures, 3/2001, pp.87-93 (co - author).

Sách chuyên môn đã xuất bản

 1. Lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất bản Đại học & Trung học Chuyên nghiệp (lần thứ nhất: 1972, lần thứ hai: 1979). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội (lần thứ ba: 2000), 506 trang.
 2. Cơ sở lý thuyết dẻo, Nhà xuất bản Đại học & Trung học Chuyên nghiệp 1975, 367 trang.
 3. Phép tính tenxô và ứng dụng trong Cơ học, Vật lý. Nhà xuất bản Đại học & Trung học Chuyên nghiệp 1977, 513 trang.
 4. Cơ học lý thuyết, Nhà in Đại học Tổng hợp Hà nội 1977 (lần thứ nhất). Nhà xuất bản Đai học Quốc gia Hà nội 1999 (lần thứ hai), 363 trang (đồng tác giả).
 5. Cơ học Môi trường liên tục (dành cho kỹ sư). Hội Cơ học Việt nam ấn hành 1988, 90 trang.
 6. Cơ học Môi trường liên tục, Nhà in Đại học Tổng hợp Hà nội 1990, 198 trang.
 7. Cơ học III, Nhà xuất bản Đại học & Giáo dục Chuyên nghiệp 1991, 178 trang (đồng tác giả).
 8. Bài tập Cơ học Môi trường liên tục. Nhà xuất bản Đại học & Giáo dục Chuyên nghiệp 1992, 116 trang (đồng tác giả).
 9. Phép tính biến phân, Nhà in Đại học Tổng hợp Hà nội 1995, 120 trang.
 10. Olympic Cơ học (chủ biên), Hội Cơ học Việt Nam ấn hành định kỳ hàng năm từ 1989-1999.
 11. Toán cao cấp 4 Tập (Đại số tuyến tính, Phép tính Vi phân, Tích phân, Phương trình Vi phân). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 1998, 520 trang (đồng tác giả).
 12. Lý thuyết quá trình đàn dẻo, Nhà in Đại học Tổng hợp Hà nội 1993 (lần thứ nhất). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 1999 (lần thứ hai).

 Vnunews - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |