Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Mai Đình Yên, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

I. Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm và Khoa học Việt Nam năm 1956.
- Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Động vật tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1984

II. Hoạt động khoa học:

Giáo trình giảng dạy chính: Động vật học; Ngư loại học; Sinh thái học; Môi trường.

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Phân loại cá nước ngọt; Sinh thái học ở nước;Sinh thái học bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Đặc điểm sinh vật học khu hệ cá sông Hồng. Hội nghị Khoa học quốc tế Bắc Kinh. Mai Đình Yên, 1964.
 2. Đánh giá hậu quả sinh thái học hồ chứa Hoà Bình. Mai Đình Yên. Hội nghị Khoa học quốc tế Sinh thái học, Yokohama, Nhật, 1990.
 3. Bốn hồ nước ngọt tự nhiên quan trong của Viật Nam và sự Bảo vệ Đa dạng sinh học của chúng. Mai Đình Yên, 1995. Hội nghị Quốc tế về Bảo vệ và Quản lý các hồ Tokyo - Nhật.

Các công trình khoa học đã công bố từ năm 1995 đến nay

 1. Đa dạng Sinh học và các biện pháp Bảo vệ chúng ở Đồng bằng sông Hồng. Mai Đình Yên, 1996. Hội nghị Quốc tế về Môi trường Hồ và Sông Vu Han Trung Quốc.
 2. Hiện trạng về tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, các hành động ưu tiên về Bảo vệ Môi trường. Mai Đình Yên, 1999. Hội thảo quốc tế Canada.
 3. Đa dạng Sinh học 6 Hồ chính của Hà Nội và các biện pháp Bảo vệ. Mai Đình Yên, 1999. Hội nghị Quốc tế về Sinh thái học nước ngọt, Hàn Quốc.

Sách chuyên môn đã xuất bản

 1. Sinh thái Động vật. Mai Đình Yên. Nxb Đại học.
 2. Ngư loại học đại cương. Mai Đình Yên (chủ biên). Nxb Đại học, 1977
 3. Cơ sở Sinh thái học. Tủ sách Đại học Tổng hợp, 1990
  Con người và Môi trường, Mai Đình Yên (chủ biên). Nxb Giáo dục, 1997
 4. Sinh học. Viết chung. Nxb Giáo dục, 1997.

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   |