Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TS Nguyễn Đình Quyến, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Họ và tên: Nguyễn Đình Quyến

Ngày sinh: 15/01/1938

Địa chỉ hiện tại: 18A, Ngõ 178, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nơi công tác: Khoa Sinh, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Vào biên chế: 11/1961

Thâm niên công tác: 35 năm (không kể những năm đi học)

Chức vụ công tác: Giảng viên, chủ nhiệm bộ môn

Được nhận học vị Tiến sĩ, được phong học hàm Giáo sư

I. Quá trình công tác:

  • 1961-1967: Cán bộ giảng dạy, bộ môn Vi Sinh vật học, Khoa Sinh, ĐHTH Hà Nội.
  • 1968-1972: Bảo vệ luận án tiến sĩ ở Tiệp Khắc.
  • 1972-1978: Cán bộ giảng dạy, bộ môn Vi Sinh vật học, Khoa Sinh, ĐHTH Hà Nội.
  • 1978-1980: Thực tập sinh bậc 2 ở Tiệp Khắc.
  • 1981-1997: Chủ nhiệm bộ môn Vi Sinh vật học, ĐHTH Hà Nội
  • 1997-2002: Cán bộ giảng dạy, bộ môn Vi Sinh vật học, .ĐHKHTN, ĐHQGHN.

II. Hoạt động khoa học:

- Hướng nghiên cứu khoa học: Sinh lý, sinh hoá vi sinh vật

- Các bài báo in trên các tạp chí khoa học:

  1. Nhuộm tiên mao vi khuẩn. Viết chung. Sinh học, 3-1963.
  2. Vi sinh vật trong ủ phân. Viết chung. Sinh học, 2-1966.
  3. Gibberellin ở nấm lúa von. Viết chung. Sinh học, 2-1966.
  4. Tương tác của chất kháng sinh với ribosom ở E.coli (tiếng Anh), J. Antibiotics, 24-1971.
  5. Liên kết của tetraxiclin với ribosom ở E. coli (tiếng Anh), FEBS Letters, 5-1969.
  6. Thiên dịch của poly (U) bởi hệ thống vô bào của E. coli (tiếng Anh). Biochim. Biophys Act, 740-1980.
  7. Amilaza ở nấm men (đtg). Sinh học, 4-1960.
  8. Sinh trưởng của G.canđium trên môi trường đặc. Sinh học, 1-1983 9. Cellulaza ở G.cadidum. KH&KTNN, 5-1985
  9. CMC-aza ở A.niger (đtg). Khoa hoc, 3-1986
  10. Sinh tổng CMC-aza ở A.niger. Khoa học, 4, 1987
  11. Đặc tính của Xenlulaza ở A.niger (đtg). Sinh học, 2-1989
  12. Đặc tính của CMC-aza ở G.canđium (đtg). Sinh học, 9-1987
  13. Sản xuất protenzon từ A.niger (đtg). Sinh học, 3-1989
  14. Vi khuẩn lam cố định N2 (đtg). Sinh học, 16-1994
  15. Lên men rắn linhin-xenluloza (đtg). Sinh học, 15-1993
  16. Vi khuẩn lam cố định N2 ở ruộng lúa (đtg), Sinh học, 15-1993
  17. Lên men etanol từ bột sắn sống (đtg). Hội thảo quốc gia & khu vực về vi sinh vật học và công nghệ sinh học, 10-1995, Hà Nội
  18. Đặc tính của glucoamilaza ở A.niger (đtg). Hội thảo quốc gia & khu vực về vi sinh vật học và công nghệ sinh học, 10-1995, Hà Nội
  19. Ảnh hưởng của NaCl lên cố định N2 ở vi khuẩn lam (đtg). Hội thảo quốc gia & khu vực về vi sinh vật học và công nghệ sinh học, 10-1995, Hà Nội
  20. Chuyển hoá phế liệu ligno-xenluloza nhờ P. chrysosporium (đtg). Sinh học, 15-1993
  21. Xenlulaza và pectinaza ở Rhizopus sp. Sinh học, 17-1995
  22. Hoạt tính phân giải nấm ở Rhizopus sp. Sinh học, 23-2001

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

  1. Chuyển hoá sinh học bã xenluloza. Chủ trì
  2. Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Bt. Chủ trì.
  3. Quản lý hệ sinh thái đồng bằng. Tham gia
  4. Phân giải sinh học bã thực vật. Chủ trì
  5. Chuyển hoá sinh học vã thực vật nhờ vi sinh vật phân giải xenluloza và cố định N2. Chủ trì
  6. Chuyển hoá sinh học vã kitin. Chủ trì
  7. Chuyển hoá sinh học bã heratin. Chủ trì
  8. Bảo quản quả sau thu hoạch bằng biện pháp sinh học. Chủ trì

Sách/giáo trình đã xuất bản:

  1. Vi sinh vật học (viết chung), 1977, tái bản 1998, 2000, Nxb Giáo dục
  2. Vi sinh vật học thử nghiệm (viết chung), 1976, Nxb ĐH &THCN
  3. Vi sinh vật học tuyển tập (viết chung), 1977, Nxb ĐH &THCN
  4. Bài giảng vi sinh vật học, 1993, Nxb ĐHTH Hà Nội
  5. Từ điển Bách khoa và Từ điển Sinh học phổ thông (viết chung), 1999, Nxb Giáo dục

Hướng dẫn khóa luận/luận văn/luận án: Khoảng 120 sinh viên; thạc sĩ: 15; tiến sĩ: 12

III. Khen thưởng:

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2002)

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |