Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS Hoàng Như Mai, Khoa Văn học, Trường ĐHTHHN

Sinh năm 1919 tại Hà Nội

Học hàm Giáo sư

Công tác tại Khoa: từ 1959 đến 1978

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

  1. Văn học Việt Nam hiện đại 1945 – 1960. NXB Giáo dục. H. 1962. 500 trang.

Các bài tạp chí, kỷ yếu:

  1. Lời quyết tâm // Tạp chí Văn học, số 2/1979.
  2. Hồ Chủ tịch nói về văn nghệ //Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5/1963.
  3. Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1/1960.
  4. Hai yếu tố lãng mạn và hiện thực trong văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám // Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 9/1960.
  5. Một vài suy nghĩ về vấn đề kịch trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) // Tạp chí Văn học, số 9/1968.
  6. Một chặng đường văn học 1940 – 1945 // Tạp chí Văn học, số 9/1997.
  7. Vở ca kịch cải lương “Đời cô Lựu” của Trần Hữu Trang (viết chung) // Tạp chí Văn học, số 7/1963.

* Tài liệu thống kê tính tới năm 1963

Vài hình ảnh về GS. Hoàng Như Mai:

GS. Hoàng Như Mai (trái) lúc học ban tú tài trường Bưởi, 
Hà Nội năm 1939

GS. Hoàng Như Mai và GS. Trương Tửu, tháng 10/1999.

Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh chúc thọ GS. Hoàng Như Mai (năm 2001)

Ảnh từ trái sang: PGS.TS Phạm Quang Long, Phóng viên Bùi Tuấn, GS. Hoàng Như Mai, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh tại nhà riêng của GS ở TP.HCM tháng 1 năm 2005.

 admin - Ảnh: Bùi Tuấn và Tư liệu - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |