Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.GS.TSKH Nguyễn Lai, Khoa Ngữ văn, ĐHTHHN

Sinh năm 1930 tại Diên Khánh, Khánh Hoà

Học hàm, học vị: Giáo sư, TSKH

Công tác tại Khoa: từ 1963

Nguyên Chủ nhiệm Khoa

I. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1963

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 1976; Tiến sĩ khoa học (CHDC Đức) năm 1984

II. Hoạt động khoa học

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Nhóm từ chỉ hướng vận động tiếng Việt. ĐHTH Hà Nội, 1990.
 2. Ngôn ngữ và sáng tạo văn học. NXB KHXH, Hà Nội, 1991.
 3. Ngôn ngữ và sáng tạo và tiếp nhận văn học. NXB Giáo dục, 1996.
 4. Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương. NXB ĐHQG Hà Nội, 1999.
 5. Ngữ nghĩa nhóm từ chỉ hướng vận động tiếng Việt. NXB KHXH, Hà Nội, 2002.
 6. Bà Tư Đá - Truyện ngắn (in chung). NXB Văn học, 1964.
 7. Con trâu lạ - Truyện dài (in chung). NXB Lao Động, 1970.
 8. Bên kia sông - Truyện dài. NXB Kim Đồng, 1971.
 9. Dưới chân núi Nghê - Truyện dài (in chung). NXB Văn học thiếu nhi (Liên Xô), 1968.
 10. Chiếc bánh Trung thu - Tập truyện ngắn. NXB Thế giới trẻ (Đức), 1979.
 11. Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh. NXB ĐHQG Hà Nội, 2004.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Sự gắn bó hữu cơ trong chiều sâu giữa ngôn ngữ và văn học // TCVH, số 6/1981.
 2. Những ghi nhận từ hướng đi của một công trình // TCVH, số 2/1988.
 3. Chung quanh vấn đề ký hiệu, nghĩa và phê bình văn học // TCVH, số 5/1982.
 4. Về một vài xuất phát điểm trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ văn học // TCVH, số 2/1992.
 5. Góp phần tìm hiểu nghệ thuật thơ ca // TCVH, số 5/1983.

* GS. TSKH. Nguyễn Lai còn một số sách và gần 100 bài báo thuộc  chuyên ngành Ngôn ngữ học chưa thống kê được trong danh mục này

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |