Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS.TS Võ Quang Nhơn, Khoa Văn học, Trường DDHKHXH&NV

Sinh năm 1929 tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Mất năm 1995

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Công tác tại Khoa từ 1964

I. Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 1982 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

II. Hoạt động khoa học

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Bốn cây hoa Chămpa (truyện cổ Lào, biên soạn). NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1970, 75 tr.
 2. Chàng Đăm Thí (truyện cổ các dân tộc, biên soạn). NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1972, 136 tr.
 3. Dân ca Tây Nguyên (biên soạn và giới thiệu, bài tiểu luận giới thiệu 41 tr) - Hà Nội. NXB Văn hoá, 1976, 204 tr. Tái bản 1986.
 4. Văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam (Giáo trình đại học). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1983, 475 tr.
 5. Tráng sĩ Hông Kinh Tôn (truyện cổ Triều Tiên, biên soạn). NXB Đồng Tháp, 1989, 115 tr.
 6. Sử thi anh hùng Tây Nguyên (viết chung). NXB Giáo dục, 1997.
 7. Truyện cổ các dân tộc miền Nam (hai tập, tuyển chọn, biên soạn). NXB Văn hoá, 1975 - 1976, Hà Nội, , 800 tr.
 8. Truyện cổ Cơtu (biên soạn, giới thiệu). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1978, 220 tr.
 9. Tìm hiểu lịch sử văn hoá Lào. NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982, tập II.
 10. Văn hoá dân gian. Ban Văn hoá dân gian (thuộc Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam) chịu trách nhiệm xuất bản, Hà Nội, 1982.
 11. Truyện cổ Cơho (biên soạn, giới thiệu). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1984. Tái bản 1988, 173 tr.
 12. Lịch sử văn học Lào (biên soạn) - Viêng Chăn. NXB Giáo dục, 1985, 475 tr.
 13. Tuyển tập truyện cổ các dân tộc Việt Nam (chủ biên, sách tham khảo, dùng trong các trường đại học), Hà Nội, 1988, 210 tr.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Nền văn học truyền thống Lào // TCVH, số 5/1972.
 2. Mối tình đoàn kết Việt - Lào qua thơ văn cách mạng Lào // TCVH, số 1/1976.
 3. Sử thi và mối quan hệ văn học nghệ thuật Đông Nam Á - Ấn Độ // TCVH, số 5/1990.
 4. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới con mắt của giới nghiên cứu thực dân // TCVH, số 1/1974.
 5. Thần thoại và truyền thuyết các dân tộc ít người, một bộ phận của nền văn học dân gian Việt Nam thống nhất và đa dạng // TCVH, số 6/1977.
 6. Văn học dân gian, tiếng nói đanh thép của ý chí đoàn kết chiến đấu của đại gia đình dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc Trung Quốc // TCVH, số 4/1979.
 7. Văn học dân gian các dân tộc dưới ánh sáng của quan điểm chủ nghĩa Mác // TCVH, số 4/1983.
 8. Văn học dân gian các dân tộc ít người trong âm mưu hoạt động văn hoá và khoa học của đế quốc Mỹ // TCVH, số 5/1985.
 9. Về sử thi anh hùng của các dân tộc ở Tây Nguyên Việt Nam // TCVH, số 4/1987.
 10. Không thể không phê phán những quan điểm phản động // TCVH, Hà Nội, số 4/1970.
 11. Tiếng nói chống chủ nghĩa bàng trướng Đại Hán của đại gia đình các dân tộc Việt Nam // Văn hoá dân gian, Hà Nội, số 3 + 4/1983.
 12. Sử thi và mối quan hệ văn học nghệ thuật Đông Nam Á // TCVH, Hà Nội, số 5/1990.
 13. Các tác phẩm sử thi và mối quan hệ văn hoá giữa Đông Nam Á và Ấn Độ // Đông phương học, tạp chí của Trường Đại học Tổng hợp UPPSALA, Thuỵ Điển, 1992 - 1993, tập 41 - 42.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |