Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGND.GS Lê Đình Kỵ, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV

Năm sinh: 1923 tại Quảng Nam

Công tác tại Khoa từ năm 1956

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

 1. Phương pháp nghệ thuật: NXB Giáo dục, Hà Nội, 1962
 2. Đường vào thơ. (Tập I, Tập II). NXB Văn học 1969
 3. Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực thời đại Nguyễn Du. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1970.
 4. Cơ sở lý luận văn học, tập 4. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1971.
 5. Sáng mắt sáng lòng. NXB Văn học, Hà Nội, 1978
 6. Thơ Tố Hữu. NXB Đại học, Hà Nội, 1979.
 7. Tìm hiểu văn học. NXB TP. Hồ Chí Minh, 1984.
 8. Nguyên lý văn học. Trường ĐHTH TP. Hồ Chí Minh, 1986
 9. Phương pháp sáng tác. Trường ĐHTH TP. Hồ Chí Minh, 1986.
 10. Nhìn lại tư tưởng văn nghệ thời Mỹ - Nguỵ. NXB TP. Hồ Chí Minh, 1986.
 11. Thơ với Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hoài Thanh. NXB Cửu Long, 1988.
 12. Hiểu đúng đắn truyện Kiều. NXB Đồng Tháp, 1988.
 13. Thơ mới những bước thăng trầm. NXB TP. Hồ Chí Minh, 1988.
 14. Trên đường văn học (2 tập). NXB Văn học, 1995
 15. Nghiên cứu phê bình văn học. NXB Giáo dục, 1998.

Bài tạp chí, kỷ yếu:

 1. Mấy đính chính cần thiết // NCVH, số 2/1963.
 2. Một số vấn đề đáng quan tâm trong việc thể hiện nhân vật anh hùng // TCVH, số 9/1967.
 3. Thảo luận về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô // NCVH, số 4/1960.
 4. Mấy cảm nghĩ về thơ Tố Hữu từ sau tập Việt Bắc // NCVH, số 12/1960.
 5. Tơ tằm và chồi biếc // NCVH, số 1/1964.
 6. Thơ miền Nam theo đà tiến lên của cách mạng // TCVH, số 7/1966.
 7. Những biển cồn hãy đem đến trong thơ (Đọc “Hoa ngày thường - Chim báo bão” của Chế Lan Viên) // TCVH, số 7/1968.
 8. Thơ Tố Hữu và công cuộc thống nhất Tổ quốc // TCVH, số 2/1976.
 9. Từ ấy, từ khi có Đảng // TCVH, số 1/1980.
 10. Nguyễn Du và đạo đức phong kiến // TCVH, số 9/1965.
 11. Tính khách quan của sự thể hiện nhân vật trong Truyện Kiều // TCVH, số 4/1967.
 12. Đông kinh nghĩa thục, một bước phát triển mới của thơ yêu nước // TCVH, số 6/1968.

* Các công trình thống kê chưa đầy đủ

GS. Lê Đình Kỵ và PGS.TS Trần Khánh Thành

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |