Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.PGS Trần Đình Hượu, Khoa Văn học, Trường DDHKHXH&NV

Sinh năm 1926 tại Nghệ An

Mất năm 1995

Học hàm Phó Giáo sư

Công tác tại khoa: từ năm 1963 đến năm 1995

I. Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp đại học năm 1953

Nghiên cứu sinh (Triết học) ở Liên Xô 1959 - 1963

II. Hoạt động khoa học:

Các công trình khoa học đã công bố

Sách, giáo trình:

  1. Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam (viết chung). Hà Nội, 1984.
  2. Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 (chủ biên). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1988.
  3. Văn học và hiện thực (viết chung). NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.
  4. Đến hiện đại từ truyền thống.NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1994 (tái bản 1996).
  5. Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1995.
  6. Các bài giảng về tư tưởng phương Đông (Lại Nguyên Ân ghi). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 (tái bản 2002).
  7. Tuyển tập Trần Đình H­ượu (2 tập) (sắp in).

Bài tạp chí, kỷ yếu:

* Phó Giáo sư Trần Đình Hượu có gần 100 bài viết về các lĩnh vực lịch sử tư tưởng, văn hoá, văn học Việt Nam và các nước khu vực

 admin - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |