Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Hoàng Hữu Yên

Sinh năm: 1927 tại Nghệ An

Học hàm: Phó Giáo sư (1984)

Công tác tại Khoa từ 1958 - 1970

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Văn học, trường đại học Tổng hợp Hà Nội

I. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội khoá I (1953-1956)

II. Hoạt động khoa học:

Các công trình biên soạn

 1. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX (chủ biên), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1962.
 2. Truyền kỳ tân phả cho phiên dịch, biên tập và giới thiệu, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1962.
 3. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập 3 (soạn chung), Nxb Văn hoá Hà Nội, 1963.
 4. Thơ văn Cao Bá Quát (soạn chung), Nxb Văn học Hà Nội, 1970.
 5. Văn tuyển Văn học Việt Nam trung đại, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1980.
 6. Thơ văn Nguyễn Khuyến, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1984.
 7. Điển cố văn học (soạn chung), Nxb Khoa học Xã hội, 1978.
 8. Tuyển tập truyện văn xuôi tự sự trung đại, Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội, 1987.
 9. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX (soạn chung), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1990 (tái bản).
 10. Sơ kính tân trang khảo thích, giới thiệu, Nxb Giáo dục Hà Nội 1994, Nxb ĐHQG tái bản, 2002.
 11. Giảng văn Văn học Việt Nam (soạn chung), Nxb Giáo dục Hà Nội, 1995.
 12. Truyện Hoa Tiên phiên âm, chú giải, giới thiệu, Nxb Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1998.
 13. Cái hay và cái đẹp của tiếng Việt trong truyện Kiều, Nxb Nghệ An 2003.
 14. Từ điển tác giả, tác phẩm Văn học Việt Nam, (soạn chung) Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004.
 15. Tinh tuyển Văn học Việt Nam (tập 6), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004.
 16. Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Nxb Văn hoá Sài Gòn, 2005.
 17. Từ điển Bách khoa (soạn chung), Nxb Từ điển Bách Khoa, in trọn bộ, 2006.
 18. Tập Văn học Thăng Long - Hà Nội trong bộ Bách khoa thư Thăng Long - Hà Nội (soạn chung) đang in.

* Ngoài ra còn nhiều bài báo khoa học đăng trên nhiều báo và tạp chí trong và ngoài nước.

 ST - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   |