Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế đầu ngành ngoại ngữ
Kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo là chủ trương lớn của Chính phủ và ĐHQGHN. Năm 2006, Trường ĐHNN là một trong 3 đơn vị đầu tiên của ĐHQGHN tiến hành công tác kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo. Tới nay, Nhà trường đã hoàn thành hồ sơ báo cáo tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo của ĐHQGHN.

Trong năm 2007, Ban giám hiệu Trường ĐHNN sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành triệt để công tác này, đồng thời rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Về công tác đào tạo: Năm 2007, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác này là chuẩn bị về mọi mặt để triển khai đào tạo theo tín chỉ bậc đại học theo đúng kế hoạch của ĐHQGHN. Bên cạnh việc hoàn thành xác định chuẩn kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng trên cơ sở áp dụng chuẩn ngôn ngữ quốc tế. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy có những bước đột phá mới thể hiện qua việc hầu hết các bộ môn ký hợp đồng với trường về việc xây dựng bài giảng điện tử và áp dụng ngay trong năm học 2006 - 2007. Cũng trong năm học này, Trường ĐHNN khẩn trương triển khai tổ chức đào tạo từ xa. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Trường không ngừng tăng cường đầu tư, ứng dụng CNTT phục vụ công tác đào tạo, tăng cường thiết bị Multimedia, tin học hoá toàn bộ công tác quản lý đào tạo. Thông qua các dự án của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT, tiếp tục tăng cường nguồn học liệu như sách tham khảo, băng hình, băng tiếng, CD-ROM phục vụ việc dạy - học của Nhà trường. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong năm 2007 của trường là tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học nhằm khẳng định và giữ vững vị thế đầu ngành ngoại ngữ của Nhà trường.

Về nghiên cứu khoa học: Công tác NCKH của Trường ĐHNN luôn gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Trong năm 2007, Nhà trường đặc biệt ưu tiên các đề tài khoa học đặc biệt, trọng điểm cấp ĐHQGHN mang tính chất ngành và liên ngành, phấn đấu có đề tài khoa học cấp Nhà nước. Tiếp tục xây dựng những trường phái, quan điểm NCKH của Trường ĐHNN, từng bước tạo cơ sở để xây dựng Nhà trường theo định hướng đại học nghiên cứu. Dự kiến sẽ thực hiện 1 đề tài trọng điểm, 5 - 6 đề tài đặc biệt, 15 - 20 đề tài (do trường quản lý) cấp ĐHQGHN, 25 - 30 đề tài cấp trường và một số đề tài đặc biệt do trường quản lý và cấp kinh phí; tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc tế, 3 hội thảo khoa học cấp trường và các hội nghị khoa học cấp đơn vị, tổ chức hội nghị sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và cấp đơn vị; đảm bảo 4 Chuyên san ngoại ngữ thường quý, phát triển thông tin khoa học trên mạng nội bộ Intranet.

Năm học 2006-2007 là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III, triển khai Kết luận của Hội nghị Đảng uỷ ĐHQGHN lần thứ II về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XVI. Do vậy, Nhà trường chú trọng quán triệt nghị quyết các đại hội nói trên từ đầu năm học, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường được tăng cường. Bên cạnh đó có nhiều biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, nề nếp dạy và học trong trường; tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Chú trọng thực hiện các biện pháp tích cực quy hoạch và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên sâu, đồng thời quan tâm và tạo điều kiện để bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của Nhà trường.

Khẩn trương hoàn thành công tác triển khai thử nghiệm để chính thức sử dụng phần mềm HS 01 “Hệ thống hỗ trợ điều hành tác nghiệp” vào công tác điều hành quản lý nhằm đổi mới và ứng dụng CNTT một cách triệt để vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường. Đi đôi với việc làm này là việc tăng cường hệ thống an ninh mạng, triển khai sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và quản lý HS-SV.

Công tác hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên, Ban nữ công, Hội thể thao được đẩy mạnh nhằm góp phần tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng.

 NGƯT. Nguyễn Văn Lợi
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHNN
(Theo Bản tin ĐHQGHN, số 191)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |