Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn tiếp tục thực hiện 6 chương trình chuẩn hóa, hiện đại hóa các mặt hoạt động
Trong không khí những ngày đầu Xuân mới 2007, tập thể cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang hết sức phấn khởi và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2006 - 2007.

Năm 2006 là năm thắng lợi trên nhiều mặt hoạt động của Nhà trường, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh đại học giai đoạn 2002 - 2006 và tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2006, Bằng khen Giải nhất toàn đoàn cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc; Ủy ban nhân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về công tác đảm bảo an ninh trật tự và bí mật Nhà nước; 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 4 cán bộ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

Bước sang năm 2007, nhằm tiếp tục thực hiện 6 chương trình tiến tới chuẩn hóa, hiện đại hóa các mặt hoạt động, Trường ĐHKHXH&NV đang xúc tiến xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đến năm 2010, tầm nhìn 2020 với mục tiêu chiến lược là: “Phấn đấu xây dựng trường thành một đại học đứng đầu cả nước về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành và chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thủ đô”.

Để đạt mục tiêu trên, năm 2007 Trường ĐHKHXH&NV sẽ tập trung thực hiện bước đột phá mới trong các lĩnh vực hoạt động sau đây:

1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ từ năm học 2008 - 2009. Theo đó, trong học kỳ II năm học 2006 - 2007 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi chương trình đào tạo (bao gồm khung chương trình đào tạo và đề cương môn học) đảm bảo hiện đại hóa về nội dung và tín chỉ hóa về hình thức; tiếp tục áp dụng các yếu tố tích cực của phương pháp đào tạo theo tín chỉ (bao gồm phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá); mở rộng diện tích giảng đường, tăng nguồn học liệu và những điều kiện trang bị kỹ thuật phục vụ quản lý đào tạo theo tín chỉ. Đặc biệt, trong năm 2007 này, việc triển khai 2 chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học xã hội và Quản lý xã hội và nguồn nhân lực, liên kết với Đại học Toulouse II (CH Pháp) sẽ là sự khởi đầu cho kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế của Nhà trường.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc kết hợp hoạt động của các đơn vị đào tạo, trung tâm nghiên cứu nhằm xây dựng và triển khai các đề tài, chương trình nghiên cứu liên ngành; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học của trường và các đơn vị ngoài trường; mở rộng các hình thức trao đổi học giả, phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học với các đối tác ở Pháp, CHLB Đức, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế của Trường và tăng cường hội nhập quốc tế.

3. Tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ. Học tập kinh nghiệm của các trường đại học trong nước và khu vực khi triển khai đào tạo theo tín chỉ, Nhà trường đặc biệt chú trọng phát triển nguồn lực con người, đặc biệt là cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế. Quy chế về đào tạo, quản lý cán bộ của Nhà trường được ban hành trong tháng 1/2007 sẽ là căn cứ vững chắc để triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ, đảm bảo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội khóa III Đảng bộ ĐHQGHN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường.

4. Tăng cường kỷ cương trong giảng dạy, lao động và học tập của cán bộ và sinh viên. Những yêu cầu trong việc thực hiện lộ trình chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ và những quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và tình hình thực tế của Nhà trường, cùng mục tiêu của cuộc vận động chống tiêu cực trong giảng dạy, học tập, thi cử theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính là những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, duy trì môi trường văn hóa, quan hệ nhân văn giữa thầy và trò, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác và học tập của cán bộ, sinh viên trong trường.

Trân trọng và kế thừa những thành quả hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, dựa trên nền tảng những thành tích đã đạt được của năm 2006, toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV đang hăng hái thi đua, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì công việc của mỗi cá nhân và tương lai sự nghiệp của Nhà trường và đất nước. Bên cạnh sức mạnh nội lực, Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình bằng cách tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan lãnh đạo cấp trên, trực tiếp là ĐHQGHN, của các tổ chức, đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước.

Cùng với mùa Xuân mới 2007, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang hăng hái bước vào một chặng đường mới với niềm tin và hy vọng tràn đầy.

 PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Khánh
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |