Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Chương trình "Ngày Tôn vinh phụ nữ" chào mừng ngày 8/3 và tôn vinh phụ nữ của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

 

 

 

 

 

7h30– 7h37: Nhóm nhảy Big Toe

7h37 – 7h40: MC nói về ý nghĩa ngày 8.3

7h40 – 7h45: PGS.TS. Vũ Xuân Đoàn - phó chủ nhiệm Khoa Quốc tế - Đại học

Quốc gia phát biểu

7h45 – 8h05: Ban nhạc Thuỷ Triều Đỏ (4 bài)

8h05 – 8h20: Diễn thuyết: Phụ nữ - một nửa thế giới.

(Chọn 3 người diễn thuyết, thời gian tối đa cho 1 người là 3 phút.)

8h20 – 8h30: Trong khi chờ đợi Ban tổ chức hội ý chấm điểm các bài diễn thuyết,

Nhóm nhảy Unity Crew.

8h30 – 8h40: Nhận xét của Ban tổ chức về từng bài diễn thuyết, chấm điểm và trao

giải (3 giải: nhất, nhì, ba).

8h40 – 8h50: Đọc thơ

8h50 – 9h: Big Toe

9h – 9h20: Tiết mục của Đoàn trường

+ 2 bài hát (10phút)

+ Vở kịch (10 phút)

9h20 – 9h30: Nhóm nhảy Unity Crew

9h30: Kết thúc chương trình

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   |