Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Pháp
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT vừa công bố cấu trúc đề thi các môn trắc nghiệm. VNUnews xin giới thiệu cấu trúc đề thi trắc nghiệm tiếng Pháp.

1. Đề thi tốt nghiệp THPT

1. Đọc hiểu (bài khoá khoảng 120-200 từ) [10]

2. Ngữ pháp [22]
- Định từ (mạo từ, tính từ sở hữu, tính từ chỉ trỏ), giới từ
- Tính từ, trạng từ
- Đại từ
- Động từ
- Cấu trúc và chuyển đổi câu
- Từ nối (articulateurs)

3. Từ vựng [10]
- Cấu tạo từ
- Chọn từ
- Từ đồng nghĩa
- Từ trái nghĩa

4. Viết [8]
- Hoàn thành câu
- Chọn câu tương ứng về nghĩa
- Chọn câu có trật tự từ đúng

Ghi chú: Ba loại đề thi cho thí sinh các chương trình THPT (7 năm, 3 năm, phân ban) có cấu trúc tương tự, nhưng khác nhau về mức độ.

2. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

1. Kiến thức ngôn ngữ [32]
+ Ngữ pháp [24]
- Từ nối (articulateurs)
- Giới từ
- Động từ
- Đại từ
- Tính từ
- Cấu trúc và chuyển đổi câu
+ Từ vựng [8]
- Cấu tạo từ
- Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đa nghĩa

2. Đọc hiểu [32]
- 1 bài test de closure [12]
- 1 bài texte informatif [10]
- 1 bài texte (loại hình văn bản khác) [10]

3. Viết [16]
- Tìm câu có trật tự đúng
- Chọn câu tương ứng về nghĩa
- Tình huống
- Hoàn thành câu

Ghi chú: Không phân biệt đối tượng thí sinh.

 Nguồn: Bộ GD&ĐT; Vnexpress - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   |