Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NTG chính thức đổi tên thành CIO
Ngày 29/3/2007, NTG (New Thinking Group - nhóm Tư duy mới) đã được chính thức chuyển thành CIO (Creative and Innovative Organization - Tổ chức Sáng tạo và Đổi mới)

Hiện tại, CIO là một tổ chức đa lĩnh vực, hoạt động tại 4 mảng khác nhau: Giáo dục đào tạo; Thương mại điện tử; Công nghệ và Vườn ươm. Mỗi mảng hoạt động đều có những hình thức thể hiện riêng: Trung tâm đào tạo (đang được xây dựng và phát triển) - mảng giáo dục đào tạo; Công ty cổ phần liên kết Việt Vlink - thương mại điện tử; Công ty TNHH tối ưu công nghệ CIO - công nghệ và NTG (New thinking generation - thế hệ tư duy mới) - Vườn ươm.

4 mảng hoạt động tuy khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, có quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng chung một tầm nhìn "làm cho con người tối đa hoá khả năng tư duy, cùng nhau tạo ra những thành quả thiết thực có ý nghĩa lớn lao cho cá nhân và cộng đồng"

Các website liên hệ:

www.sodotuduy.com

www.toiuucongnghe.com

www.baoduongmaytinh.com

www.thegioiuudai.vn

 Lê Bách Tùng (theo thông tin từ NTG) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   |