Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Mục tiêu, phương hướng và các chương trình hoạt động chủ yếu của công tác đoàn và phong trào thanh niên Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2007 - 2010

I. Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ 2007 - 2010.

Giai đoạn 2007 – 2010 là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào sinh viên Khoa kinh tế:

Đây là giai đoạn đất nước chủ động hội nhập, đổi mới, các chính sách giáo dục đào tạo được quan tâm hơn bao giờ hết. Khoa học phát triển, hợp tác giao lưu phát triển. Đoàn thanh niên sau ba nhiệm kỳ đã ngày càng trưởng thành hơn và được triển khai theo hướng xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của sinh viên.

Trong thời kỳ hội nhập, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng nhiều. Tình hình trong và ngoài nứơc có nhiều diễn biến phức tạp, đa số nguời dân là nghèo. Không ít sinh viên gặp khó khăn về nhà ở, về lập nghiệp, về việc làm.

Đối với Đoàn Khoa Kinh tế trong nhiệm kỳ này lại càng có ý nghĩa và thách thức lớn lao. Từ cơ cấu Đoàn Khoa sẽ trở thành Đoàn trường, hoạt động theo một mô hình mới, các hoạt động phải mang một tầm mới hơn, cao hơn. Và trong giai đoạn này, phương thức đào tạo sẽ chuyển dần sang tín chỉ, đòi hỏi sinh viên cần có thái độ học tập nghiêm túc hơn, và cơ cấu tổ chức của Đoàn cũng cần thay đổi để có thể phù hợp với cơ cấu đào tạo này.

II. Mục tiêu tổng quát và phương hướng thực hiện.

Mục tiêu tổng quát.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN và đặc biệt là đại hội Đảng Bộ Khoa Kinh tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động nhằm tạo dựng những nền tảng cơ bản để Đoàn Khoa Kinh tế có thể vững bước chuyển sang hoạt động theo mô hình Đoàn trường khi Khoa Kinh tế trở thành Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

Từng bước đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học theo hướng hình thành các thế hệ sinh viên có phương pháp tư duy sáng tạo đặc biệt trong học tập, có khả năng nghiên cứu độc lập, có tri thức công cụ sắc bén, tự tin thâm nhập thị trường lao động, khẳng định vững chắc vị thế là các sinh viên của một trung tâm đào tạo chất lượng cao – Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

Động viên khuyến khích tạo điều kiện cho các hoài bão của sinh viên, góp phần xây dựng tầng lớp sinh viên vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh trí tuệ, đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Phương hướng thực hiện mục tiêu.

Quán triệt tinh thần lấy đoàn viên, sinh viên làm trung tâm trong việc hoạch định các chương trình hoạt động, gắn kết chặt chẽ các phong trào Đoàn với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên; mở rộng cơ hội thực hành kiến thức và khả năng hình thành các tri thức công cụ.

Nâng cao tính tự chủ hoạt động của các Chi đoàn, xây dựng Ban chấp hành đoàn các cấp vững mạnh đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo phong trào; tiếp tục củng cố Ban cán sự các Chi đoàn chuyên ngành hướng tới thành lập các Liên chi đoàn khi Khoa Kinh tế chuyển thành trường Đại học Kinh tế. Tăng cường tính chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết, phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên các trường đại học, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là với các tổ chức kinh tế, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong nước để mở rộng khả năng tiếp cận thực tiễn.

Xây dựng và hoạt động phù hợp với tiến trình hội nhập, thể hiện đuợc vai trò của tổ chức Đoàn trong thời kỳ hội nhập.

Một số chỉ tiêu chính.

100% BCH các Chi đoàn thực hiện tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đoàn viên, sinh viên. Phấn đấu 100% sinh viên không mắc vào các tệ nạn xã hội.

Phấn đấu mỗi năm học có ít nhất 15 Đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phấn đấu mỗi Chi đoàn có ít nhất 70% tổng số Đoàn viên đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, không có sinh viên vi phạm quy chế thi cử, không có sinh viên bị ngừng học, thôi học.

Phấn đấu mỗi Chi đoàn có ít nhất 20% tổng số Đoàn viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên.

Phấn đấu mỗi Chi đoàn có một phong trào hoặc một mô hình hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Phấn đấu 100% các Chi đoàn có sáng kiến đổi mới phương pháp học.

Mỗi Chi đoàn liên kết, phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động với các doanh nghiệp.

Phấn đấu mỗi chi đoàn có 70% tổng số Đoàn viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng giao tiếp tốt bằng một ngoại ngữ, đặc biệt là bằng Tiếng Anh, 100% trong tổng số Đoàn viên có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng và thống kê toán học.

100% các Chi đoàn có sáng kiến tổ chức sinh hoạt Đoàn hiệu quả.

III. Các chương trình hoạt động chủ yếu.

Chương trình 1: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng đa dạng hoá, hiệu quả hoá các hoạt động. Tạo điều kiện để mọi sinh viên đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng các hoạt động. Tiếp tục tổ chức tìm hiểu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động học tập và rèn luyện. Tăng cường giáo dục truyền thống của sinh viên.

Xây dựng diễn đàn trao đổi của sinh viên trên mạng Internet và nhiều phương tiện khác nhau nhằm tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phòng chống các tệ nạn xã hội bằng các hoạt động thiết thực.

Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, chủ động học tập, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương học đường. Khuyến khích các chi đoàn chủ động tổ chức các hoạt động chính trị – xã hội như tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Chú trọng hơn nữa khâu tổng kết, đánh giá các hoạt động, tạo hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo Đoàn viên, sinh viên.

Chương trình 2: Phát huy sáng kiến đổi mới phương pháp học tập, nâng cao khả năng tư duy, khả năng nghiên cứu độc lập, hoạt động thực tiễn và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin.

Xây dựng và triển khai chương trình hành động của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Kinh tế giai đoạn 2007 – 2010. Xây dựng các chương trình hành động có chiều sâu, có đầu tư, có tính lâu dài trong việc phát hiện, thu hút và phát triển các tài năng trẻ.

Tăng cường kỷ cương học đường và thi cử. Đổi mới hình thức tổ chức phong trào “Học kỷ cương - Ôn chất lượng – Thi nghiêm túc”. Xử lý nghiêm minh các Đoàn viên, sinh viên vi phạm quy chế thi cử. Cởi bỏ tâm lý cho rằng sinh viên phải thi lại là kém, vì vậy phải thi đỗ bằng mọi cách kể cả quay bài...

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các liên chi đoàn, sinh viên tham gia tích cực, chủ động vào phong trào Đổi mới phương pháp học tập. Triển khai thí điểm dự án đổi mới phương pháp học tập. Tăng cường ý thức sinh viên trong việc xây dựng giờ giảng, bài giảng, môn học và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Khách quan, chân thành trong việc làm phiếu thăm dò chất lượng giảng dạy của giảng viên các môn học khác nhau.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, thiết thực hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập nâng cao kiến thức công cụ quan trọng là Tiếng Anh và tin học như tổ chức các cuộc thi Eco. Tests & games, hội thảo khoa học sinh viên, tiếp tục tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo… đặc biệt phát huy hiệu quả của các nhóm sở thích, Câu lạc bộ về vấn đề nghiên cứu và học tập.

Tăng cường hoạt động liên kết, giao lưu, phối hợp tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập với các doanh nghiệp như toạ đàm, thăm quan thực tế, cộng tác viên trong kinh doanh, phấn đấu các Liên Chi đoàn được các doanh nghiệp nhận liên kết, hợp tác trong các hoạt động. Xây dựng và tổ chức các chương trình nhằm mục tiêu kết hợp học đi đôi với hành; là cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp ..., tiếp tục phát huy các mô hình tình nguyện nghiên cứu, tình nguyện của tri thức trẻ.

Phát huy năng lực vận dụng kiến thức chuyên môn của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện. Triển khai chương trình vay vốn của NHCS hỗ trợ sinh viên nghèo học tập.

Chương trình 3: Tăng cường tính tự chủ hoạt động hướng hình thành các Liên chi đoàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đoàn phù hợp với mô hình Đoàn trường.

Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các liên chi đoàn nhằm củng cố và nâng cao tính chủ động hoạt động của các liên chi đoàn. Xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế đánh giá chất lượng công tác cụ thể đối với Ban chấp hành các liên chi đoàn. chi đoàn.

Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong các hoạt động, trong các tổ chức của Đoàn Trường, trong đội ngũ Ban chấp hành, củng cố Ban cán sự các Liên chi đoàn chuyên ngành. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thi đua và khen thưởng, chuẩn hoá công tác thông tin, báo cáo.

Tăng cường đầu tư kinh phí và nhân lực cho hoạt động đoàn vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận. Có hình thức khuyến khích thoả đáng đối với cán bộ Đoàn có nhiều sáng kiến trong công tác như phát triển giải thưởng “Cán bộ Đoàn sáng tạo”. Tiếp tục duy trì hội thi cán bộ Đoàn giỏi. Nâng cao hiệu quả công tác tập huấn các nghiệp vụ kỹ năng thực hành cho các cán bộ Đoàn.

Tạo điều kiện và khuyến khích Ban chấp hành các chi Đoàn, Liên chi đoàn phát huy khả năng của mình, từ chỗ phối kết hợp tổ chức đến hỗ trợ tổ chức, và cuối cùng để các Liên chi đoàn tự phát huy khi đã có kinh nghiệm. Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động với Hội sinh viên Khoa.

Chương trình 4: Tích cực tạo dựng môi trường rèn luyện giúp đông đảo Đoàn viên sinh viên phấn đấu vào Đảng CSVN.

Tạo điều kiện thuận lợi hơn để Đoàn viên có nhiều cơ hội phấn đấu vào Đảng trên cơ sở đảm bảo chất lượng của các Đoàn viên được giới thiệu.

Phát triển nhóm đoàn viên ưu tú hướng về Đảng, phát huy vai trò xung kích của các đảng viên trẻ. Kịp thời bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú đề nghị xét kết nạp Đảng, nhanh chóng và kịp thời hoàn thiện các hồ sơ giới thiệu Đoàn viên vào Đảng.

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Đảng thông qua nhiều hình thức như toạ đàm, hội thảo, cuộc thi, tham quan, dã ngoại thực tế. Chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng đề nghị mở lớp tìm hiểu về Đảng. Chú ý tập trung phát triển Đảng cho sinh viên ngay từ năm thứ hai. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Đoàn Khoa và các Chi uỷ trong công tác phát triển Đảng.

Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn thể và công tác xã hội. Xây dựng bản sắc riêng của trường Kinh tế.

Quan tâm công tác quảng bá hình ảnh của Đoàn Khoa trong hệ thống các tổ chức đoàn và xã hội. Mở rộng quan hệ giao lưu với các doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế.

Tổ chức các cuộc thi có tính chuyên môn, tạo sự cọ sát để sinh viên có thể có nền tảng tham gia các cuộc thi ngoài Khoa. Hướng tới hoạt động giúp đỡ sinh viên tham gia các hoạt động bên ngoài trên cơ sở có kiến thức bài bản và khả năng hùng biện.

Có các hình thức giúp sinh viên hoàn thiện được khả năng về giao tiếp, hùng biện, về tư duy, năng cao tố chất sinh viên thông qua các khoá học, khoá huấn luyện và hướng dẫn, các cuộc thi…Trau dồi cho sinh viên những kỹ năng trong cuộc sống cũng như các kỹ năng kinh tế.

Gắn kết chặt chẽ hoạt động văn thể với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học.

Đa dạng hoá các hoạt động văn thể xã hội nhằm đáp ứng tối đa nguyện vọng của nhiều đối tượng sinh viên. Khuyến khích tổ chức các hoạt động mới phù hợp với xu thế phát triển của sinh viên và phù hợp với xu thế hội nhập. Tiến hành đẩy mạnh phong trào sinh viên tình nguyện theo hướng khai thác sở trường chuyên môn, tiềm năng trí tuệ của sinh viên vào giải quyết các vấn đề thực tiễn ở các địa bàn hoạt động. Chú ý công tác tình nguyện ngay tại chính cơ sở đào tạo như tình nguyện giúp nhau học tập, tình nguyện giữ gìn môi trường học tập trong sạch lành mạnh. Tăng cường công tác giới thiệu sinh viên về các địa bàn đang cư trú để sinh hoạt.

Xây dựng cơ chế và phương pháp thực hiện để quan tâm với số lượng và chất lượng cao hơn đối với các phong trào hoạt động xã hội như chương trình từ thiện lá lành đùm lá rách, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới hải đảo, chống kỳ thị phân biệt với người bị nhiễm HIV hay các hoạt động chung sức cùng cộng đồng…

 BCH Đoàn TNCSHCM Khoa Kinh tế, ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   |