Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Lê Hồng Điệp, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1971

Nơi công tác: Bộ môn Sinh lý thực vật và Hóa sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Chuyên ngành: Sinh lý thực vật.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Trịnh Xuân Hậu, Đỗ Năng Vịnh, Lê Hồng Điệp, 1995. Nhân nhanh cây mía (Saccharum officinarum L.) bằng phương pháp nuôi cấy mô - Tạo mô sẹo từ lá mía và đỉnh sinh trưởng, 1995. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng số 4/1995, tr. 11-13.
  2. Trịnh Xuân Hậu, Đỗ Năng Vịnh, Lê Hồng Điệp, 1996. Nhân nhanh cây mía (Sccharum officinarum L.) bằng phương pháp nuôI cấy mô tạo mô sẹo từ lá mía và đỉnh sinh trưởng. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, số 1/1996, tr. 31 - 34.
  3. Vũ Văn Vụ, Trần Dụ Chi , Chu Văn Mẫn, Lê Hồng Điệp, Khúc Thị An, 2003. Nghiên cứu sự biến động một số chỉ tiêu sinh lý của cây Tiếp cốt thảo (Sambucus chinensis Lindl) theo nhịp điệu ngày. Tạp chí Sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyễn Đức Thành, Phan Thị Bảy, Lê Hồng Điệp, 1999. Phát triển và ứng dụng các chỉ thị phân tử trong nghiên cứu đa dạng phân tử ở lúa. Báo cáo khoa học. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
  2. Vũ Văn Vụ, Lê Hồng Điệp, Phạm Thị Như Nghĩa, 2000. Tính đa dạng về đặc điểm sinh lý và giải phẫu hình thái lá của một số thực vật C3 ,C4 và CAM ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Sinh học. Báo cáo khoa học. Hội nghị Sinh học toàn quốc, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Vũ Văn Vụ, Trần Thị Thu Huyền, Lê Hồng Điệp, 2003. Đặc điểm quang hợp của một số thực vật C3 và C4 có ý nghĩa kinh tế và y dược ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
  4. Vũ Văn Vụ, Hà Thị Thanh Bình, Trần Dụ Chi, Lê Hồng Điệp, Khúc Thị An, 2003. Bước đầu khảo sát một số thành phần hoá học của cây Tiếp cốt thảo (Sambucus chinensis Lindl). Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   |