Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Hà Đình Đức, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1940.

Nơi công tác: Động vật có xương sống, Khoa Sinh học

Chuyên ngành: Động vật học.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:.

 1. Hà Đình Đức, Đào Văn Tiến, Cao Văn Sung, 1967. Dẫn liệu về sinh thái học của loài chuột khuy (Rattus rattus sladeni And.) ở Việt Nam và một số biện pháp phòng trừ loài chuột này. Tạp chí Sinh vật địa học, Số 6, Tập 3-4, tr. 151-154.
 2. Hà Đình Đức, 1982. Một vài dẫn liệu về giải phẫu cá Trê (Clarias fuscus Lacepede). Tạp chí Sinh vật học, Số 5;16-20.
 3. Hà Đình Đức, 1989. Bò xám - Loài động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 8, tr. 31-34.
 4. Hà Đình Đức, 1989. Các loài khỉ ở Việt Nam. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 9, tr. 15-16.
 5. Hà Đình Đức, 1991. Cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ loài voọc mũi hếch khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 3, tr. 12.
 6. Hà Đình Đức, 1991. Tôn giáo với công cuộc bảo vệthiên nhiên. Infoterra, Số 3, tr. 8.
 7. Hà Đình Đức, 1991. Nghiên cứu các loài thú quý hiếm của Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 9, tr. 17-19.
 8. Hà Đình Đức, 1991. Voọc đầu trắng -một loài động vật hiếm cần bảo vệ. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 10 tr. 13-14.
 9. Hà Đình Đức, 19691. Cần có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đàn voọc mông trắng ở Cúc Phương. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 11 tr. 10-11.
 10. Hà Đình Đức, 1992. Bò xám - Loài thú quý hiếm nhất thế giới. Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, Số 5, tr. 9-10.
 11. Hà Đình Đức, 1992. Bảo vệ các loài khỉ đặc hữu và quý hiếm ở Việt Nam. Tạp chí Họa động Khoa học, Số 8, tr. 26-27.
 12. Hà Đình Đức, 1992. Voọc đen má trắng. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 12 tr. 11.
 13. Hà Đình Đức, 1993. Động vật quý hiếm Việt Nam đang bị đe doạ. Tạp chí Họat động Khoa học, Số 1, tr. 8-9.
 14. Hà Đình Đức, 1993. Quang Khem- Loài nai lạ. Tạp chí Lâm nghiệp, Số 4 tr. 21.
 15. Hà Đình Đức, 1993. Bảo vệ các loài khỉ quý hiếm đang là mối quan tâm chung của Quốc tế. Tạp chí Họat động Khoa học, Số 5, tr. 9-10.
 16. Hà Đình Đức, 1993. Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn gen động vật và thực vật hoang dã ở rừng núi nước ta. Bản tin Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Số 8, tr. 4-6.
 17. Hà Đình Đức, 1994. Về một loài thú mới cho khoa học Thế giới được phát hiệnở rừng núi Việt Nam. Tạp chí Thông tin Môi trường, Số 3, tr. 8-10.
 18. Hà Đình Đức, 1994. Thành viên thứ 122 của CITES-Việt Nam. Tạp chí Họat động Khoa học, Số 7, tr. 14.
 19. Hà Đình Đức, 1995. Thông báo đầu tiên về việc phát hiện loài thú lạ. Tạp chí Họat động Khoa học, Số 4, tr. 47.
 20. Hà Đình Đức, 1995. Bắc Trường Sơn -Vùng có tính đa dạng sinh học cao. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 10, tr. 23-24.
 21. Hà Đình Đức, Trịnh Thị Thanh, 1996. Hệ Sinh thái Hồ Gươm. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, Số 2, Tập1, tr. 23-26.
 22. Hà Đình Đức, 1996. Con người với tính đa dạng sinh học. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, Số 4, Tập1, tr. 48.
 23. Hà Đình Đức, 1996. Nghiên cứu bảo vệ loài Rùa Hồ Gươm đang là mối quan tâm của nhiềunhà khoa học Quốc tế. Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, Số 73, tr.13-14.
 24. Hà Đình Đức, Ian G. Baird, 1996. Primates in Vietnam. IPPLNEWS, Vol. 249 - 11;N03Nov. 1996.
 25. Hà Đình Đức, 1996. Status Survey and Conservation Action Plan Wild Cats. (with IUCN/SSC Cat Specialist Group). IUCN - The World Conservation Union.
 26. Hà Đình Đức, 1997. Tìm kiếm Bò xám - Một thách đố đối với các nhà động vật học. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 4, tr. 10-12.
 27. Hà Đình Đức, 1997. Bò xám một con vật đầy bí hiểm. Tạp chí Việt Nam xanh, Số 13, tr. 8-9.
 28. Hà Đình Đức,1997. Status Survey and Conservation Action Plan for Caprinae.(with Caprinae Specialist Group). Wild Sheep and Goats and their Relativesp. 291-294 . IUCN/SSCCaprinae Specialist Group.
 29. Hà Đình Đức Đỗ Tước, 1998. Một loài thú mới của Việt Nam bổ sung vào danh sách thú Thế giới. Tạp chí Họat động Khoa học, Số 1,tr. 30-32.
 30. Hà Đình Đức, 1998. An toàn cho đàn Rùa quý Hồ Gươm. Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, Số 95.
 31. Hà Đình Đức, 1998. Bảo vệ tính đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống chúng ta. Thông tin chuyên đề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 5, tr. 18-19.
 32. Hà Đình Đức, 1999. Những hiểu biết mới về Rùa Hồ Gươm. Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, Số 115.
 33. Hà Đình Đức, 1999. For Nature, Wildlife, and Humans.The Status of Large Carnivores in Vietnam. Biosphere Conservation, Vol.2, N01, April 1999.
 34. Hà Đình Đức, 1999. Cùng chung sống với động vật hoang dã. Tạp chí Khoa học, Công nghệ & Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 3, tr. 30-31, 36.
 35. Hà Đình Đức, 1999. Lần đầu tiên chụp được ảnh loài Tê giác Java ở Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 8 bìa 2.
 36. Hà Đình Đức, 1999. Cần có biện pháp cụ thể bảo vệ loài Tê giác ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 9, tr. 45-46.
 37. Hà Đình Đức, 1999. Bảo tàng động vật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 10, tr. 26-27.
 38. Hà Đình Đức, 1999. Xung đột giữa Voi và Người - Giải pháp nào?. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 12, tr. 46.
 39. Hà Đình Đức, 2000. Rùa Hồ Gươm, loài mới cho khoa học thế giới. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 2, tr. 25-26.
 40. Hà Đình Đức, 2000. 5 loài và phân loài khỉ nước ta đang trong tình trạng lâm nguy. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 5, tr. 45-47.
 41. Hà Đình Đức, 2000. Đường Hồ Chí Minh & Bảo vệ Động vật hoang dã. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 8, tr. 45-46.
 42. Hà Đình Đức, 2000. Rùa Hồ Gươm - loài rùa mới cho khoa học thế giới. Tạp chí Khảo cổ học, Số 4, tr. 104-111.
 43. Hà Đình Đức, 2001. Tương lai Vườn Quốc gia Cát Bà phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 6, tr. 15-21.
 44. Hà Đình Đức, 2002. Đôi điều về săn voi dữ. T/c Hoạt động Khoa học, Số 1, tr. 46.
 45. Hà Đình Đức, 2002. Bài học rút ra từ lời cảnh báo. Tạp chí Bảo vệ môi trường, Số 5, tr. 8-9.
 46. Hà Đình Đức, 2003. Cần bàn lại Công viên Động vật bán hoang dã. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 4, tr. 62-63.
 47. Hà Đình Đức, Nguyễn Vĩnh Thanh, 2003. Cu li - Loài thú còn ít hiểu biết. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 7, tr. 61.
 48. Hà Đình Đức, 2003. Phong Nha - Kẻ Bàng Từ Khu rừng Đặc dụng đến Di sản Thiên nhiên thế giới. Tạp chí Bảo vệ môi trường, Số 7, tr. 5-7.
 49. Hà Đình Đức, 2003. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng _ Di sản Thiên nhiên thế giới. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 9, tr. 61-62,64.
 50. Hà Đình Đức, 2003. The Golden Tortoise Genie in An Duong Vuong Legend and His ExcellencyTortoise living in Sword Lake. Viet Nam Social Science N05(97); p. 97-100.
 51. Hà Đình Đức, 2003. Cần có biện pháp xử lý ngay khi mực nước Hồ Gươm đang xuống thấp. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 1, tr. 58-59.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Hà Đình Đức, 2003. Đường Hồ Chí Minh và Vấn đề bảo vệ môi trường. Hội thảo khoa học:"Kỷ niệm 10 năm thành lập VQG Yok Don". Buôn Ma Thuột 02 - 03/6/2003
 2. Hà Đình Đức, 2003. Bò xám (Bos sauveli) và các chuyến khảo sát bò xám tại Vườn Quốc gia Yok Don. Hội thảo khoa học:"Kỷ niệm 10 năm thành lập VQG Yok Don”. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Số 11, tr. 56-59
 3. Hà Đình Đức, 2003. Cần thận trọng khi nhập khẩu các loài sinh vật lạ với bất kỳ mục đích gì. Hội thảo Quốc gia về "Quản lý và Phòng ngừa các loài sinh vật lạ xâm lấn". Hà Nội 07 - 08/10/2003

Sách đã xuất bản:

 1. Hà Đình Đức, 1971. Đời sống Động vật. (tập thể tác giả). Nhà xuất bản Giáo Dục.
 2. Hà Đình Đức, 1977. Thực tập giải phẫu động vật có xương sống. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
 3. Hà Đình Đức, 1992,2000. Sách Đỏ Việt Nam (tập thể tác giả). Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật.
 4. Hà Đình Đức, 1996. Vườn Quốc Gia Cúc Phương (tập thể tác giả). Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 5. Hà Đình Đức, 2005. Sổ tay Thực tập Thiên nhiên. (tập thể tác giả). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đề tài/ dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng Hệ sinh thái Hồ Gươm, nhằm bảo tồn và phát triển đàn rùa quý và cải thiện cảnh quan môi trường, 1993 -1994.
 2. Điều tra môi trường hồ Hoàn Kiếm - Sinh thái Rùa hồ Hoàn Kiếm và tìm những giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái. (đồng chủ trì), 1998 - 1999.
 3. Nghiên cứu khu hệ động vật VQG Bến En, Thanh Hóa. Tình trạng Kinh tế và Xã hội của 8 xã vùng đệm thuộc hai huyện Như Thanh, Như Xuân và sự tác động đến thiên nhiên và khu hệ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Bến En tỉnh Thanh Hoá, 1998 - 1999.
 4. Nghiên cứu loài rùa quý Hồ Gươm, 2001.
 5. Nghiên cứu bảo tồnrùa Hồ Gươm (đồng chủ trì), 2003-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   |