Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Tiền Giang, Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1976

Nơi công tác: Phòng Khoa học - Công nghệ, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Chuyên ngành: Kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên nước

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyen, T.G., De Kok, J.L. and Titus, M., 2005. A new approach to testing an integrated water systems model using qualitative scenarios. (accepted to be published in Environmental Modelling and Software).
  2. Nguyen, T.G. and De Kok, J.L., 2005. Systematic testing of an integrated systems model for coastal zone management using sensitivity and uncertainty analyses. (accepted to be published in Environmental Modelling and Software).

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị Quốc gia, Quốc tế:

  1. Giang, N. T. & Izumi, N., 2001. Application of an integrated morphological model to Red River network. Proceedings of 2nd IAHR symposium on river, coastal and estuarine mophodynamics, RCEM 2001 (Ed. Ikeda, S.), pp. 295-304.
  2. Nguyen, T.G. and De Kok, J.L., 2003. Application of sensitivity and uncertainty analysis for validation of an integrated systems model for coastal zone management. Proceedings of the international congress on modelling and simulation, MODSIM 2003 (Ed. Post, D.A.), pp. 542-547.

Sách đã xuất bản:

  1. Nguyen, T.G., 2005. A Methodology for Validation of Integrated Systems Models With An Application to Coastal-Zone Management in South-West Sulawesi. PhD Dissertation. University of Twente, The Netherlands. ISBN: 90-365-2227-7.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |