Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1974

Nơi công tác: Khoa Hoá học

Chuyên ngành: Hoá lý

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Dịu, Nguyễn Thị Cẩm Hà, 2004. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự phân cực anôt chuyển Ni2+ thành Ni3+ của điện cực niken trong môi trường kiềm, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, KHTN & CN, T.XX, Số 1PT, Trang 179 - 184 (2004).
 2. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Xuân Viết, 2005. Ảnh hưởng của các phương pháp điều chế niken hiđroxit đến cấu trúc và tính chất điện hóa của điện cực Niken hiđroxit trong môi trường kiềm, Tạp chí Hóa học, T.43 (3), Trang 331- 335.
 3. Trịnh Xuân Sén, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Cẩm Hà, 2005. Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/Ni2+ trên nền graphit xốp trong môi trường kiềm, Tạp chí Hóa học, T.43 (5), Trang 568-572.
 4. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Xuân Viết, 2006. Influence of cobalt and zinc ion addition on the structure and electrochemical behaviour of nickel hydroxide, Tạp chí Hóa học, T44(3), Trang 387-391.
 5. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trịnh Xuân Sén, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Viết, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hóa của điện cực a- niken hiđroxit được thay thế bằng nhôm, Tạp Chí Phân tích, Lý, Hóa, Sinh (chờ đăng).
 6. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trịnh Xuân Sén, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Viết, Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện hóa của vật liệu b niken hiđroxit, Tạp chí KHCN, ĐH QG Hà nội, (chờ đăng).

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Phạm Văn Nhiêu, 1999. Sự phân cực anot của kim loại niken trong môi trường kiềm và ứng dụng của nó, Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và hoá lý thuyết, Trang 11-19.
 2. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Cẩm Hà, 1999. The electroconductivity of passive film on the nicken metal in the NaOH solution, Proceeding of the 11th Asian Pacific corrosion control conference.V2, page 752-756.(11-1999).
 3. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Văn Khương, Vũ Ngọc Ban, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trần Ngọc Khải, 2001. Tính chất điện hoá của kim loại bạc trong môi trường kiềm, Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lý và Hoá lý thuyết, tr. 17-24.
 4. Trịnh Xuân Sén, Trần T Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Mai, 2001. Ảnh hưởng thành phần điện cực đến quá trình phân cực anot điện cực RuO2-TiO2/Ti trong môi trường kiềm, Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị chuyên ngành Điện hóa và ứng dụng, Trang 122-128.
 5. Trịnh Xuân Sén, Đỗ Anh Thư, Phan Bình Minh, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Vũ Ngọc Ban, 2003. The anodic polarization of the SnO2/Ti electrodes in the solution KOH, 8th Eurasia conference on chemical sciences. Hà Nội (10-2003).
 6. Trinh Xuan Sen, Nguyen Thi Cam Ha, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Bich Loc, Influence of everal factors on the anodic polarazation of nickel electrodes in KOH solution, 2003. Proceeding on Physical and theoretical chemistry of 10th Asian chemical congress (10 ACC). Page 60 -66, Ha Noi 10-2003.
 7. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trần Mai Thảo, Nguyễn T Bích Lộc, 2005. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa của cặp oxi hóa khử Ni2+/Ni3+ của lớp phủ hóa học niken trên nền graphit xốp trong môi trường kiềm. Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị Toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Trang 94 -98 .

Các đề tài/ dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hóa của điện cực hiđroxit niken trong môi trường kiềm, Cấp quản lý: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà nội, Mã số: TN- 03- 13.
 2. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng, Cấp quản lý: Đại học Quốc gia Hà nội, Mã số: QT- 05-17.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |