Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Trần Huy Hổ, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1942

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học, Phòng trợ lý Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo dự án QG - HN 07.

Chuyên ngành: Giải tích

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Tran Huy Ho, 1971. On the mixed problems for parabolic pseudo- diferential equation (Russian). Journal of Science, Voronege University, Tom 1, 1970, Soviet Math. Review, 12 b 475, 1971.
 2. Tran Huy Ho (with G. I. Eskin), 1971. Boundary value probems for parabolic systems of pseudo- differential equations, (Russian), Soviet Math. Dokl. Tom 198 (1971), Eng.translate, Vol. 12 (1971) No.3.
 3. Tran Huy Ho, 1971. Mixed boundary problems for parabolic systems of pseudo- differential equations and theirs applications, (Russian), Ph. D. Thesis, 1971, Moscow.
 4. Tran Huy Ho, 1985. Propagation and interaction of singularities for hyperbolic semi-linear equations, (French), C. R. Acad. Sc. Paris, Tom 300, ser. 1, No. 17, 1985.
 5. Tran Huy Ho, 1986. Propagation and interaction of singularities for hyperbolic semi-linear equations in one- dimension space, (Frence), Acta Math. Vietnamica, Vol. 1, No.1 (1986).

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Tran Huy Ho, 1970. On some problems for parabolic pseudo- differential equations (Russian), Report in Conference of young scientists, April 1970, Institute of Mehcanics problems, Moscow.
 2. Về một lớp các bài toán đối với phương trình giả vi phân Pabolic với điều kiện biên tổng quát. Báo cáo khoa học tại hội nghị Toán học toàn quốc, Hà Nội, 1976.
 3. Tran Huy Ho, 1986. Asymptotic formula of solution for a class of boundary value problems for parabolic pseudodiferential equations, Proc. of Conf. of Faculty of Maths. Mech. Info, 1986.
 4. Tran Huy Ho (with Y AGI, Chu Duc), 2004. A Mathematical model for mangrow forest dynamics, Report in the second seminar on environmental science and technology issues related to the urban and coastal zones development, September, 2004, Ha Long, Vietnam.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Phương trình toán tử trong không gian rời rạc. Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG - 95 - 01, 1996.
 2. Lý thuyết đại số các toán tử phương trình đạo hàm riêng. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước 1998 - 2000, mã số 1.3.5/98, 1998 - 2000.
 3. Những vấn đề chọn lọc của lý thuyết phương trình. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 2001 - 2003.
 4. Mô hình toán học và thuật toán giải một số lớp các bài toán biên trong thuỷ - khí - động lực, trong truyền tải khuyếch tán và ô nhiễm môi trường. Đề tài NCKH đặc biệt cấp ĐHQG, 2005.

 Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |