Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Đinh Thị Bảo Hoa, Khoa Địa lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1965

Nơi công tác: Khoa Địa lý

Chuyên ngành: Bản đồ - Viễn thám

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Đinh Bảo Hoa, 1999. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu quy hoạch đô thị Hà Nội. Kết quả của Đề án “Xây dựng năng lực phát triển bền vững”, tr. 291 - 300.
  2. Nhữ Thị Xuân, Đinh Bảo Hoa, Nguyễn Thị Thuý Hằng, 2004. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội giai đoạn 1994 - 2003 trên cơ sở phương pháp viễn thám kết hợp GIS. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XX, số 4, tr.109 - 118.
  3. Nhữ Thị Xuân, Đinh Bảo Hoa, Nguyễn Đình Vạn, 2005. Phân tích, đánh giá cảnh quan nhân sinh huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XXI, số 1AP, tr.125 - 132.
  4. Nhữ Thị Xuân, Đinh Bảo Hoa và nnk, 2006. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình với sự trợ giúp của GIS-ALES, Tạp chí Địa chính, số 4, 8/2006, tr 22-28.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Đinh Thị Bảo Hoa, 1999. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu quy hoạch đô thị Hà Nội, Kết quả của Đề án “Xây dựng năng lực phát triển bền vững”, 291 - 300, 1999.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên-kinh tế xã hội thị xã Sơn La phục vụ định hướng quy hoạch lãnh thổ. Đề tài Trường ĐHKH Tự nhiên, mã số TN 99 - 20, 1999.
  2. Nghiên cứu biến động sử dụng đất huyện Thanh Trì thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Đề tài ĐHQG HN, mã số QT- 02 - 19, 2001-2002.
  3. Nghiên cứu đánh giá cảnh quan nhân sinh huyện Thanh Trì. Đề tài cấp ĐHQG HN, mã số QT - 05 - 28, 2005.
  4. Nghiên cứu quá trình chuyển hóa đất đai ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hộ ở vùng ven đô Hà Nội. Đề tài cấp ĐHQG HN, mã số QT-06-19, 2006.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |