Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Nguyễn Thị Nam Hoa, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1953

Nơi công tác: Bộ môn Chuyên Sinh, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐH QGHN.

Chuyên ngành: Sinh hoá.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. T.N.H.Nguyen; T.N.B.Ton;V.A. Tarasenko ; N.A.Kozyrovskaja, 1989. Nitrogen - fixing bacteria colonize rice root xylema ( tiếng Nga), đăng trong Biopolymerư i kletka, 1989 T 5, No 2, trang 97-99.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyễn Đình Lạc, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thị Nam Hoa, Nguyễn Ngọc Cường, 1978. Tạo nòi đột biến siêu tổng hợp L-lizin từ chủng vi khuẩn phân lập ở Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu khoa học Sinh vật học.Viện khoa học Việt Nam,Viện Sinh vật học, tr. 209-215.
  2. Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thị Nam Hoa, 1983. Isolationand culture Anabaena Azolla in vitro. Proceedings of the 5th International Symposium on Nitrogen Fixation, August 28 - September 3, 1983. Noordwijkerhout, The Netherlands. Trong tuyển tập : Advances in Nitrogen fixation research, Edited by C.Weeger and W.E.Newton, 1984, tr. 517.
  3. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp nhà nước(1986-1990) mã số 52 D.01.14, nghiệm thu cấp cơ sở ngày 20/10/1990.Quyết định 21/10/1990 số 92/KHSX. Nguyễn Thanh Hiền,Vũ Thị Minh Đức; Nguyễn Minh Lan; Nguyễn Thị Nam Hoa; Tạ Duy Hiến; Lý Ngọc Oanh; 4. 4. Dương Đức Tiến. Phân Lập và chọn một số chủng vi khuẩn và vi khuẩn lam có khả năng cố định Nitơ cao ở vùng rễ lúa để gây nhiễm cho lúa.

Sách đã xuất bản:

  1. Lê Đình Lương, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thị Nam Hoa, 1983. Phương pháp nghiên cứu di truyền học vi sinh vật, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |