Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Tạ Quỳnh Hoa, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1970

Nơi công tác: Khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên

Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu

Các công trình đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Lê Viết Dư Khương, Tạ Quỳnh Hoa, 1993. Xử lý và phân tích số liệu đo sâu từ Tellua trên máy vi tính có giao diện đồ họa. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI.
  2. Tạ Quỳnh Hoa, 1998, Mô phỏng các thiết bị trong đo sâu điện trên máy tính. Tuyển tập các công trình khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Vật lý.
  3. Tạ Quỳnh Hoa, Vũ Đức Minh. 03/2004. Thuật toán tính mật độ điện tích thứ cấp trên ranh giới bất đồng nhất. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất.
  4. Tạ Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc Cương. 11/2005. Tính mật độ điện tích và trường điện đối với bài toán mô hình các hình trụ bằng phương pháp điện tích thứ cấp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ sáu.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |