Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Vũ Thị Hoa, Khoa Địa lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1962

Nơi công tác: Khoa Địa lý

Chuyên ngành: Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Vũ Thị Hoa và nnk, 2000. Địa lý học hiện đại với cơ sở khoa học cho bước CNH - HĐH nông thôn ở Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học khoa Địa lý, ĐHKHTN.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Sử dụng phương pháp viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kỷ yếu nghiên cứu Hội nghị khoa học nữ - ĐHQGHN, 2001.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Đánh giá tiềm năng, xây dựng mô hình du lịch sinh thái thị xã Hoà Bình và phụ cận. Đề tài cấp Trường ĐHKH Tự nhiên, mã số TN-2000-18, 2000-2001.
  2. Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp Trường ĐHKH Tự nhiên, mã số TN-03-24, 2002-2003.
  3. Xây dựng mô hình sản xuất nông hộ trên quan điểm kinh tế sinh thái phục vụ chiến lược công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (lấy một số xã thuộc tỉnh Ninh Bình làm ví dụ). Đề tài ĐHQG HN, mã số QT-06-28, 2006.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |