Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. TS Nguyễn Thế Hoàn, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1941

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Chuyên ngành: Phương trình vi phân

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen The Hoan, 1968. On the linear asymptotic equilibrium, Differential’nye Uravnenija, T4, N05, p 964, (in Russian).
 2. Nguyen The Hoan, 1970. On the asymptotic equilibrium, Differential’nye Uravnenija, T6, N02, p 385, (in Russian).
 3. Nguyen The Hoan, 1975. Asymptotic equivalence of differential equation systems, Izv. Acad.Nauk ASSR, N02, p 35, (in Russian).
 4. Nguyen The Hoan, 1975. Stability and topologic equivalence of differential equation systems, Dokl.Acad.Nauk ASSR, T 31, N08, p.3, (in Russian).
 5. Nguyen The Hoan, 1976. Asymptotic behaviour in the infinity of operator differential equations, Dokl.Acad.Nauk ASSR, T 32, N01, p.8, (in Russian).
 6. Nguyen The Hoan, 1981. On the asymptotic behaviour of solutions for nonlinear differential equation systems, Differential’nye Uravnenija, T.17, N04, p.624.
 7. Nguyen The Hoan, 1993. On the parameter dependence of solutions for linear differential equation systems, Differential’nye Uravnenija, T.29, N06, p.970 (in Russian).
 8. Nguyen The Hoan, A.Ju.Levin, 1973. On the rotation of pendulum. Zbornik of Conferencia for qualitative theory of differential equations, Camarkand, (in Russian).
 9. Nguyen The Hoan, 1996. On the set LPS, Southest Asian Bullentin of Mathematics, T 20, N02, p.107.
 10. Pham Ngoc Boi, Nguyen The Hoan, 1999. On the continue parameter dependence of solutions for linear differential equation in Banach spaces, Ucraine Math Journal, T 51, N02, p 275, (in Russian).
 11. Nguyen The Hoan, 1996. Asymptotic behaviour of solutions of multivalued differential system, Vietnam Journal of Mathematics, T 24, N03, p.287.
 12. Nguyen The Hoan, Dao Thi Lien, 1999. On uniform stability of the characteristic spectrum for sequences of linear differential equation systems, VNU Journal of Science Nat.Sci., T 15, N05.
 13. Nguyễn Thế Hoàn, Nguyễn Sinh Bảy, 2002. Ổn định hóa một lớp hệ điều khiển nhiều chậm liên lục, Thông báo Khoa học của các trường Đại học, Tập Toán Tin học, trang 24.
 14. Nguyen Sinh Bay, Nguyen The Hoan, Vu Ngoc Phat, 2003. On the asymptotic stabilty of timevarying differential equations with multiple delays and applications, Acta Mathematica Vietnamica, V.28, N01.
 15. Nguyen Minh Man, Nguyen The Hoan, 2003. On some asymptotic behaviour for solutions of linear differential equations, Ucraine Math Journal, T 55, N04, p 561.

Sách đã xuất bản:

 1. Hoàng Hữu Đường, Võ Đức Tôn, Nguyễn Thế Hoàn, 1970. Phương trình vi phân T1,2. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
 2. Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung, 1979. Bài tập phương trình vi phân. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
 3. Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu, 2000. Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định. NXB Giáo dục.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Lý thuyết định tính PTVP, KT04 135 - 137. 1996-2000.
 2. Lý thuyết định tính PTVP, 121501. 2001-2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |