Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
CN. Thạch Mai Hoàng, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1979

Nơi công tác: Bộ môn Động vật Có xương sống, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Thực vật học

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyen Xuan Huan, Nguyen Viet Cuong, Thach Mai Hoang, 2003. Initial data on fish species composition in the buffer zone of Ba Na Nature Reserves, Da Nang city. Journal of Biology, National Centre Natural Science and Technology of Vietnam. Volum 25, No. 2A, p.21-26.

Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyen Xuan Huan, Nguyen Viet Cuong, Thach Mai Hoang, 2003. The species composition of freshwater fishes in Ba Na Nature Reserves”. Problems of Basic Research in Life Sciences, p.131-133. Science and Techniques Publishing House.
  2. Nguyen Xuan Huan, Nguyen Viet Cuong, Thach Mai Hoang, 2003. The species diversity of fishes in Van Long Nature Reserves. Problems of Basic Research in Life Sciences, p.612-614. Science and Techniques Publishing House.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |