Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Đặng Văn Luyến, Khoa Địa chất, ĐHKHTN

Năm sinh: 1953

Nơi công tác: Khoa Địa chất

Chuyên ngành: Địa chất

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Chu Văn Ngợi, Đặng văn Luyến, 2000. Đặc điểm địa động lực châu thổ sông Hồng trong Holocen. Tạp chí Địa chất, Loạt A, Số đặc biệt năm 2000. Hà Nội. Tr. 40-45.
 2. Chu Văn Ngợi, Đặng Văn Luyến, 2002. Đặc điểm địa động lực và tai biến lũ lụt trong phạm vi lưu vực sông Đáy. Tạp chí Khoa học. Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. T. XVIII, No. 3, 2002.NXB. ĐH QG Hà Nội.

Các công trình đã công bố và đăng trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Mai Trong Nhuan, Dao Manh Tien, Nguyen Bieu, Chu Van Ngoi, Dang Van Luyen, Do Minh Duc et al., 1998. Some geoenvironment hazards and coastal zone management of Hai Phong - Mong Cai area. Proceedings of the 8th Symposium on geotechnics geo-environments, and Osaka, Japan, November, 1998.
 2. Dao Manh Tien, Mai Trong Nhuan, Nguyen Bieu, Dang Van Luyen, 1998. Potential of Water and Sediment Pollution in Ha long Coastal Zone. Proceeding of the 8th Symposium on Geotechnics and Geo-environment. Osaka, Japan, November, 1998.
 3. Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, Dang Trung Thuan, Dang Van Luyen, Nguyen Ngoc Truong, Do Minh Duc, Nguyen Van Duc, 1999. Environmental Protection and Management of Coal Mining Areas in the Humid Tropical Conditions (with the Example of Hon Gai- Cam Pha Region). Proceeding, International Symposium on Geo-pollution Problem with special reference to hazardous waste and excavated matters. Tokyo, Japan, July, 1999. pp 32-45.
 4. Mai Trong Nhuan, Dang Van Luyen et al., 1999. Geochemical Environment Characteristics of Ca Mau - Bac Lieu Coastal Zone (Vietnam). Proceeding of the 9th Symposium on Geoenvironment and Geotechnic, Tokyo November 1999.
 5. Mai Trong Nhuan, Dang Van Luyen et al., 2000. Primary Research on the Application of Molecular Markers in Investigation of Environ- mental Organic Geochemistry in Vietnam Coastal Zone. Proceeding of the International Conference on TECHNOOCEAN 2000, held in Kobe, Japan from 8-11 Nov. 2000.
 6. Mai Trong Nhuan, Tran Nghi, Chu Van Ngoi, Nguyen Hoan, Vu Van Phai, Nguyen Van Duc, Do Minh Duc, Dang Van Luyen et al., 2002. Final Report “ RRD-Globance Change”, Phase 1. Vietnam-Netherland Red River Delta Research Program. Hanoi.
 7. Dang Van Luyen, Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, 2004. Vulnerability Assessment of Socio-natural System in Coastal Zone of the Red River Delta. Proc. of the International Workshops “Hanoi Geoengineering 2003 & 2004. (December 22, 2003 & October 15, 2004). Ognized by AIT, ITC, HUMG, VNU & VPI. VNU Pub. House. Hainoi. Vietnam. p. 171-180.
 8. Dang Van Luyen, Mai Trong Nhuan, Chu Van Ngoi, Duong Thi Toan & Ta Trong Thang, 2004. “Influence of Mineralogical and Grain Size Characteristics of Sediments on Geohazards in the Balat Mounth of the Red River Delta (RRD) Coastal Zone”. Proc. of the International Workshops “Hanoi Geoengineering 2005. (November 25, 2005). Organized by VNU & AIT, ITC, HUMG, VPI. VNU Pub. House, Hanoi. Vietnam.

Sách đã xuất bản và đã nghiệm thu:

 1. Dương Đức Kiêm (chủ biên), Đặng Văn Luyến và nnk, 2001. Từ điển địa chất Anh - Việt. Nhà Xuất bản Từ điển Bách Khoa.
 2. Đặng Văn Luyến, Đỗ Minh Đức, 2005. Các phương pháp nghiên cứu tính chất cơ lý đất xây dựng trong phòng thí nghiệm. Giáo trình đã được Trường ĐH KHTN nghiệm thu, dùng để giảng dạy thực tập môn Địa chất công trình và Cơ học đất.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Đặc điểm khoáng vật và độ hạt của các trầm tích Đệ tứ vùng cửa sông Ba Lạt (sông Hồng) và mối liên quan tới các tai biến địa chất ở khu vực lân cận cửa sông. 2001. Mã số QT-01-20. (chủ trì).
 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thực tập ngoài trời môn học “Địa chất công trình”. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Mã số QT-06-33. (Chủ trì, 2006-đang thực hiện).
 3. Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển bền vững ngành học “Địa hệ công trình và thăm dò”. Dự án Asia Link (BRIDGE Project) Dự án hợp tác quốc tế giữa các nước châu Á trong tiểu vùng sông Mêkông là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS/VNU), Đại học Quốc gia Lào (NUOL), Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT, Thái Lan) với Học viện nghiên cứu và Quan trắc không gian quốc tế (ITC-Hà Lan) và Đại học Tổng hợp Stockhorm (SU-Thụy Điển) thuộc các nước EU. (Đồng Chủ trì, 2005-2008-đang thực hiện).

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |