Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Thị Bích Lộc, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1963

Nơi công tác: Khoa Hóa học

Chuyên ngành: Hoá lý

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Dang Ung Van, Vu Ngoc Ban, Nguyen Thi Bich Loc, 1987. A New improvement of the density fluctuation hole theory for coulombic system II. Non-coulombic interation in lectrlyte solutions Proceedings of NCSR 2,35.
 2. Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban, Nguyễn Thị Bích Lộc, 1989. Ứng dụng phân bố thể tích định xứ tính nhiệt hóa hơi và nhiệt trộn lẫn của một số chất lỏng đơn giản. Tạp chí hóa học 27, N1, 30.
 3. Nguyễn Thị Bích Lộc, Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban, 1992. Gần đúng mẫu hộp của dung dịch nước điện li 2-1 nồng độ cao. Tạp chí hóa học T30, số 2, 16-20.
 4. Nguyễn Thị Bích Lộc, Đặng Ứng Vận, Vũ Ngọc Ban, 1996. Gần đúng mẫu hộp của dung dịch nước clorua Cu, Zn, Cd. Tạp chí hóa học T31, số 4B, 4-6.
 5. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, Hoàng Thanh Sơn, Phạm Đình Phú, 2006. Phương pháp trắc quang xác định hàm lượng polime nhôm trong PAC. Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học , tập 11, số 2, tr.11-tr.19.
 6. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, Phạm Đình Phú, Hoàng Thanh Sơn, Đỗ Thị Dược. Nghiên cứu cấu trúc, thành phần của polime Al13 và đặc tính của Al2O3 hình thành từ Al13 sunfat (đã gửi đăng).
 7. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, Phạm Đình Phú, Nguyễn Thị Hoa, Trương Thị Miền. Thành phần và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành polime Al13 khi trung hòa dung dịch AlCl3 (đã gửi đăng).

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Thi Bich Loc, I-Yamanaka, K-Otsuka et all, 2000. Direct oxidation of benzene to phenols with O2 over V-W oxitde/ SiO catalyst. Japanese Symposium on catalysis 86th TOTTORI, 3E08
 2. Dang Ung Van, Vu Tu Oanh, Nguyen Thi Bich Loc, 1993. Monte-Carlo Simulation study on the particle size dependence of the surface segretation in binary alloys. Proceedings of 2nd Vietnam national congress chemistry 04.15, p118, 7,8,9.
 3. Nguyễn Thị Bích Lộc, K.Otsuka, 2002. Nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến quá trình oxi hóa trực tiếp benzen thành phenol bằng oxi trên xúc tác V-W oxit/SiO­­­2. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học lần thứ 3- ngành hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội.
 4. Trinh Xuan Sen, N.T.Cam Ha, LT Thu Ha, Nguyen Thi Bich Loc, October 21-24/2003. Influence of several factors on the onodic. Polarigation of nickel electrodes in KOH solution. 10th Asian Chemical congress. 10ACC. Hanoi, Vietnam (p117).
 5. Cao The Ha , Nguyen Thi Bich Loc, October 21-24/2003. Catalytic wet air oxidation - an on - line treatment and/or - an end - of - pipe alternative pre-treatment method for pollution abatement 10th Asian Chemical congress. 10ACC, Ha noi - Viet nam (p118).
 6. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, Vũ Hiệp Hào, 12/2005. Nghiên cứu tổng hợp TiO­2-anatase biến tính bằng phương pháp sol-gel. Hội nghị khoa học Phân tích, Hóa, Lý và Sinh Học Việt Nam lần thứ 2, Hà Nội.
 7. Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trần Mai Thảo, Nguyễn Thị Bích Lộc, 2005. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa của cặp oxi hóa khử Ni3+/Ni2+ của lớp phủ hóa học Niken trên nền graphit xốp trong môi trường kiềm. Báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Hà Nội.
 8. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, 2005. Nghiên cứu khă năng xử lý một số loại nước thải công nghiệp bằng phương pháp oxi hóa ướt xúc tác (CWO). Báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Hà Nội.
 9. Cao Thế Hà, Nguyễn Thị Bích Lộc, Vũ Hiệp Hào, Kiều Anh Trung, 2005. Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang hóa trên cơ sở titan dioxit biến tính. Báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết, Hà Nội.

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu chế tạo xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan dioxit biến tính. Cấp trường ĐHKHTN, đã nghiệm thu năm 2002.
 2. Bước đầu nghiên cứu phương pháp sol-gel và một số phương pháp khác tổng hợp vật liệu kích cỡ nano TiO2 biến tính và một số ứng dụng. Cấp ĐHQGHN, 2004.
 3. Nghiên cứu chế tạo polime nhôm. Cấp ĐHQG,HN, Đang thực hiện.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |