Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Vũ Hoàng Linh, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1968

Nơi công tác: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Chuyên ngành: Phương trình vi phân

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế và đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. V. H. Linh, 2005. On the Robustness of Asymptotic Stability for a Class of Singularly Perturbed Systems with Multiple Delays. Acta Mathematica Vietnamica.
 2. N.H. Du, V. H. Linh, 2005. On the Robust Stability of Implicit Linear Systems Containing a Small Parameter in the Leading Term. IMA Journal on Mathematical Control and Information.
 3. K. Balla, V. H. Linh, 2005. Adjoint Pairs of Differential-Algebraic Equations and Hamiltonian Systems, Applied Numerical Mathematics, 53(2005), 131-148
 4. N.H. Du, V. H. Linh, 2005. Implicit-System Approach to the Robust Stability for a Class of Singularly Perturbed Linear Systems, Systems & Control Letters, 54(2005), 33-41.
 5. V. H. Linh, 2004. On the High Order Asymptotic Solution of Certain Wave Equations, Miskolc Mathematical Notes, 5(2004), No.1, 57-69.
 6. N.H. Du, D.T. Lien, V. H. Linh, 2003. On Complex Stability Radii for Implicit Discrete-Time Systems, Vietnam Journal of Mathematics, 31(2003), No.4, 475-488.
 7. N.B. Konyukhova, V. H. Linh, I.B. Staroverova, 1999. On modifications of the method of phase functions as applied to singular problems in quantum physics, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 39(1999), No. 3, 1999, 492-522. English translation: Russian J. Comp. Math. Math. Phys., 39(1999), No. 3, 468-498.
 8. V. H. Linh, 1998. On some questions arising in numerical realization of amplitude-phase methods, Numerical Algorithms, 17(1998), No. 1,2, 171-191.
 9. V. H. Linh, 1997. Error estimates for the amplitude-phase method in the evaluation of radial wave functions, Acta Sci. Math. (Szeged), 63(1997),657-670.
 10. V. H. Linh, 1997. Error estimations of approximate solution to certain second order linear differential equations, in: Advances in Difference Equations, (eds. S. Elaydi, I. Gyori and G. Ladas), Gordon and Breach, London, 1997, pp. 615-628.
 11. K. Balla, V. H. Linh, 1996. On the simultaneous computation of Bessel functions of first and second kind, Int. J. Computer Math. Applic., 31(1996), No. 4,5, 87-97.
 12. V. H. Linh, 1994. On the numerical computation of an intergral formula containing Bessel functions, HAS Computer and Automation Research Institute, Budapest, Working Paper 94-3 (LORDS), Budapest, 1994.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Lời giải tiệm cận của phương trình vi phân và sai phân kỳ dị và ứng dụng để giải số một số phương trình toán-lý. Mã số: TN-02-02. 2002.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   |