Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Mai Thị Đàm Linh, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1979

Nơi công tác: Bộ môn Vi sinh vật học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Sản phẩm lên men, Vi sinh vật học ứng dụng.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Mai Thị Đàm Linh, Đỗ Minh Phương, Phan Trọng Nhật, Kiều Hữu ảnh, 2003. Năng lực nitrat hoá và phản nitrat hoá của một số chủng vi khuẩn phân lập được từ các ao nuôi trồng thuỷ sản và nước sinh hoạt ở vùng xung quanh thành phố Hà Nội.Tạp chí Sinh học, tập 25 số 2A: 173 -.178
  2. Mai Thị Đàm Linh, Kiều Hữu ảnh, Đỗ Minh Phương, 2004. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae chịu cồn cao, có hiệu quả lên men tốt, phù hợp với điều kiện Việt Nam.Tạp chí Khoa học, tập 20 số 2AP: 132 -.136

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |