Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Đình Minh, Khoa Địa lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1959

Nơi công tác: Khoa Địa lý

Chuyên ngành: Bản đồ - Viễn thám

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyễn Đình Minh, 1998. Phân loại hệ thông tin địa lý, Tạp chí khoa học, 98(4), tr. 46- 49.
 2. Nguyễn Đình Minh, 2000. Tổng quan về sử dụng ảnh số vệ tinh trong nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Hồng, Tạp chí Khoa học, 2000(11), tr. 287-290.
 3. Nguyễn Đình Minh, 2001. Nhận biết tài nguyên và môi trường Hà Nội bằng phương pháp xử lý ảnh số. Tài nguyên & Môi trường, Nxb Khoa học và kỹ thuật, tr. 413-427.
 4. Phan Văn Quýnh, Nguyễn Đình Minh, 1996. Phương pháp nghiên cứu tổ hợp địa viễn thám. Tạp chí khoa học, 1996, tr. 50-56.
 5. Phan Văn Quýnh, Nguyễn Đình Minh, 2000. Chọn giải pháp viễn thám thích hợp phục vụ nghiên cứu địa chất công trình thuỷ điện Sơn La. Tạp chí Khoa học, 2000(11), tr. 291-296.
 6. Tran Nghi, Nguyen Dinh Minh et all, 1991. Quaternary sedimentation of the principal deltas of Vietnam. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 6(2), pp. 103-110.
 7. Nguyen Dinh Minh, 2003. Satellite imagery in the study of natural resources and environment of the Red River Delta, Vietnam, Asian Journal of Geoinformatics, 3(3), pp. 13-16.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Dinh Minh, 1992. “Waste disposal - a major concern of environmental geology in Hanoi, Vietnam”, Regional Seminar on Environmental Geology, 11-13 November 1992, Hanoi, pp. 380-382.
 2. Nguyen Dinh Minh, 2004. Monitoring the Red River using digital satellite imagery. Int. Sym. on geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Hanoi.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Ứng dụng hệ thông tin địa lý phân tích sự thay đổi sử dụng đất ở Hà Nội (phần giữa sông Hồng và sông Tô Lịch). Đề tài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mã số TN-97-27, 1997-1998.
 2. Nghiên cứu tài nguyên nước mặt khu vực Hà Nội bằng phương pháp viễn thám và GIS. Đề tài Đại học Quốc gia HN, mã số QT-00-22, 2000-2002.
 3. Nghiên cứu lớp phủ thực vật khu vực Hà Nội bằng ảnh vệ tinh. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, mã số TN-03-22, 2003-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   |