Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Phạm Thị Mai, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1960

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Phạm Thị Mai, 1999. Điều tra một số nhóm VSV tham gia quá trình tự làm sạch nước ở Hồ Tây - Hội nghị Khoa học cán bộ nữ, ĐHQGHN.
  2. Phạm Thị Mai, 2002. Sự phân bố của nhóm VSV amôn hoá, nitrat hoá và phân huỷ xenluloza tại một số mặt cắt của Hồ Tây. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học ngành KHMT năm 2002.
  3. Phạm thị Mai, 2004. Vai trò của 1 số nhóm VSV trong các chu trình chuyển hoá vật chất tại Hồ Tây. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học khoa Môi trường năm 2004.

Sách đã xuất bản:

  1. Lưu Đức Hải, Phạm Thị Mai và nnk, 2004. Hướng dẫn thực tập về các khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Đề tài cấp trường ĐHKHTN vai trò của các nhóm VSV trong quá trình tự làm sạch nước Hồ Tây, 1998 - 1999
  2. Nghiên cứu sự phân bổ hoạt động và vai trò của một số nhóm VSV tham gia vào các chu trình chuyển hoá vật chất của HST nước HT - Đề tài QT - 02 - 25, 2002 - 2004.
  3. Chất lượng nước Hồ tây và mối liên quan với số lượng của một vài nhóm vi sinh vật trong quá trình làm sạch nước hồ. QT 03 - 25, 2003-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |