Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Đoàn Hương Mai, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1975

Nơi công tác: Bộ môn động vật có xương sống, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Sinh thái học.

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Đoàn Hương Mai, 1998. Đa dạng sinh học của thực vật thủy sinh ở Đầm Long, Ba Vì, Hà Tây. Tạp chí Di truyền học ứng dụng. Số 2.
 2. Các công trình đã công bố trên Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:
 3. Đoàn Hương Mai, 1998. Quy hoạch về bảo vệ và phục hồi một số khu đất ngập nước ở đồng bằng Bắc Bộ. Hội thảo Khoa học Toàn quốc về nuôi trồng thủy sản, Bộ Thủy sản.
 4. Đoàn Hương Mai, 1998. Vấn đề thoái hóa đất ở Việt Nam. Báo cáo quốc gia tại khóa tập huấn về xây dựng mô hình các tác động thay đổi toàn cầu tới môi trường đất, Bogor, Indonesia.
 5. Mai Đình Yên, Đoàn Hương Mai, 1998. Quy hoạch về bảo vệ và phục hồi một số khu đất ngập nước ở đồng bằng Bắc Bộ. Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về môi trường sông và hồ tại Hungshan, Trung Quốc.
 6. Đoàn Hương Mai, 1999. Quy hoạch vùng đất ngập nước Đầm Long, Ba Vì, Hà Tây sử dụng phương pháp viễn thám và GIS. Tóm tắt báo cáo tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7. Mai Đình Yên, Lưu Lan Hương, Đoàn Hương Mai, 1999. Một số hướng nghiên cứu toán sinh thái của Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội nghị ứng dụng Toán học Toàn quốc lần thứ I tổ chức tại Hà Nội.
 8. Mai Đình Yên, Lưu Lan Hương, Đoàn Hương Mai, 2000. Khảo sát đa dạng sinh học đất ngập nước Đầm Long và gợi ý việc bảo tồn và phát triển. Hội nghị Khoa học Sinh học Toàn quốc, Hà Nội. Nxb. ĐHQGHN.
 9. Đoàn Hương Mai, 2003. Sự thoái hóa đất và hiện trạng của thảm thực vật vùng đất trống đồi núi trọc tỉnh Bắc Kạn. Nội san Khoa học trẻ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Số 1.
 10. Đoàn Hương Mai, 2003. Giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phát triển du lịch sinh thái ở 5 điểm nghiên cứu du lịch ở Hà Nội. Báo cáo Khoa học Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội.
 11. Đoàn Hương Mai, 2004. Bước đầu nhận định về vấn đề tái định cư tại thung Dzếch, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Nội san Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Số 2.
 12. Đoàn Hương Mai, 2004. Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS qui hoạch sinh thái học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tóm tắt các báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 13. Đoàn Hương Mai, 2004. Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS qui hoạch sinh thái học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 9. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 14. Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Hương Mai, Hoàng Thị Hồng Liên, 2004. Thành phần loài cá vùng cửa sông Bạch Đằng, Quảng Ninh. Báo cáo khoa học Hội nghị Toàn quốc 2004 Nghiên cứu cơ bản trong khoa

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |