Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Trần Thị Dung, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1966

Nơi công tác: Khoa Hoá

Chuyên ngành: Hoá Kỹ

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Viết Kim Ba, Trần Khiêm Thẩm, Trần Thị Dung, 2000. Nghiên cứu chế tạo màng thẩm thấu ngược. Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất,số 8 (2000), tr.9-17.
 2. Lê Viết Kim Ba, Nguyễn Trọng Uyển, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hiền, Nghiên cứu khả năng làm mềm nước bằng màng thẩm thấu ngược. Tạp chí hoá học và công nghiệp hoá chất, Số 5 (2001), tr. 30-32.
 3. Trần Thị Dung, Lê Viết Kim Ba, Masaaki Suzuki, 2002. Nghiên cứu qui trình làm khô màng thẩm thấu ngược Xenlulo Axetat. Tạp chí hoá học ứng dụng, Số1 (2002),19 - 24.
 4. Trần Thị Dung, Masaaki Suzuki, 2002. Ảnh hưởng của quá trình xử lý plasma đến sự biến đổi bề mặt màng Xenlulo Axetat. Tạp chí hoá học và úng dung, Số 2 (2002),28-32.
 5. Trần Thị Dung, Masaaki Suzuki, 2002. Ảnh hưởng của quá trình xử lý plasma đến tính chất tách của màng Xenlulo Axetat. Tạp chí hoá học và úng dung, Số 4 (2002),10-16.
 6. Trần Thị Dung, Masaaki Suzuki, 2002. Ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo đến cấu trúc của màng siêu lọc Polyacrylonitrile. Tạp chí hóa học và ứng dụng, Số 7 (2002), 17-22.
 7. Trần Thị Dung, Quản Thị Thanh Hậu, Masaaki Suzuki, 2002. Ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo đến tính chất của màng siêu lọc Polyacrylonitrile. Tạp chí hóa học và ứng dụng, Số 8 (2002). 27-32.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Viết Kim Ba, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hiền, 2002. Nghiên cứu chế tạo màng lọc dịch tiêm truyền, Tuyển tập Hội nghị Hoá học lần thứ 3, Hà Nội, 12/2002
 2. Tran Thi Dung, Kautaro Katori, Masaaki Suzuki, 2004. Low temperature plasma treatment of Cellulose Acetate Membrane for Desalination, Proceeding of International Conference of Chemical Engineering, Bangkok, 12/2004
 3. Tran Thi Dung, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki, 2005. Plasma Modification of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membrane, Proceeding of Regional Symposium on Plasma Science for Materials, Tokyo, 6/2005.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu chế tạo màng tách đa lớp, Mã số TN 03 -10, 2003 -2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |