Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Văn Nội, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1959

Nơi công tác: Khoa Hoá học

Chuyên ngành: Công nghệ Hoá môi trường

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Van Noi et al, The use of gracilaria biomass for removal of some heavy metals from aqueous solutions, 2001. Tạp chí Hoá học, T39, số 3, p. 89-92.
 2. Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Nội, Vũ Thị Khuyên, Tổng hợp Guanin, 2002. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 2, tr.25-27.
 3. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu tách loại, thu hồi các ion kim loại nặng chì và kẽm trong dung dịch bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rong tảo biển, 2004. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, T20, tr.218-221.
 4. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bia bằng phương pháp màng sinh học, 2005. Tạp chí KH&KT Học viện KTQS, T3, Số112, tr.154-157.
 5. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu và ứng dụng để tách loại chì từ dung dịch nước, 2005. Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, T10, Số đặcbiệt, tr.9-12.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Nguyen Van Noi et al, The removal of nickel from wastewaters in some nickel plating factories in Hanoi using carbonate precipitation and ferrous co-precipitation, 2000. Proceedings of R’2000 Conference, Toronto-Canada, June 12 - 15, 2000. (CD-ROM).
 2. Nguyen Van Noi et al, The use of chemically modified gracilaria biomass for the removal of some heavy metals (Cu, Ni, Zn) from aqueous solutions, 2000, T.2, p 236-243. Proceedings of 18 th conference of Asean Confederation of engineering organizations, CAFEO 2000, Hanoi, 22-24, November.
 3. Nguyen Van Noi et al, Biosorption of heavy metals (Cu, Cd) by the biomass of dead bamboo leaf, 2000. Proceedings of the18th Conference of Asean Confederation of engineering organizations
 4. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu xử lý các hợp chất cơ clo trong nước thải của quá trình giặt là khô bằng phản ứng phân huỷ Fenton, 2000. Tuyển tập các công trình khoa học-Hội nghị Khoa học lần thứ 2 ngành Hoá học, Hà Nội, 11/2000, tr. 98-100.
 5. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi các kim loại nặng chì và cadmi trong dung dịch bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rong tảo biển, 2001. Tuyển tập các công trình khoa học- Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Hoá học, Hà Nội, 2001, tr.125-129.
 6. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu sử dụng mùn cưa biến tính để xử lý nước nhiễm dầu, 2001. Tuyển tập các công trình khoa học- Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Hoá học, Hà Nội, tr.130-133.
 7. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu thiết kế và tiến hành xử lý nước rò rỉ từ bãi chôn lấp rác thải Nam Sơn, Hà Nội, 2001. Tuyển tập các công trình khoa học- Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Hoá học, Hà Nội, tr.158-161.
 8. Nguyen Van Noi et al, Development of biosorbent from Gracilaria biomass for the removal and recovery of heavy metals from contaminated groundwaters, 2002. Proceedings of R02 - 6th World Congress of Integrated Resources Management, February 12 - 15, 2002 in Geneva, Switzerland (CD-ROM).
 9. Nguyen Van Noi et al, Biosorption of arsenite and arsenate by the biomass of dead bamboo leaf, 2002. Proceedings of R02 - 6th World Congress of Integrated Resources Management, February 12 - 15, 2002 in Geneva, Switzerland (CD-ROM).
 10. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ tro bay để xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng, 2002. Tuyển tập các công trình khoa học-Hội nghị Khoa học lần thứ 3 ngành Hoá học, Hà Nội, 12/2002, tr.185-188.
 11. Nguyen Van Noi et al, Current trends in research on chemical materials science at Faculty of Chemistry, HUS, 2003. Proceedings of the 2nd International Symposium on Organic-Inorganic hybrid materials and devices, February 27-28, 2003 JAIST, Japan, p.1-2.
 12. Nguyen Van Noi et al, Design system for wastewater treatment by means of activated sludge, 2003. Proceedings of the international workshop: ”Technology of municipal solid waste treatment: Experiences and Challenges”, Hanoi 03 - 2003, p.125-129.
 13. Nguyen Van Noi et al, Zeolization of coal flyash and its utilization as beneficial adsorptive and catalytic materials, 2003. Proceedings of the international workshop: ”Technology of municipal solid waste treatment: Experiences and Challenges”, Hanoi 03 - 2003, p.205-207.
 14. Nguyen Van Noi et al, Environment and Sustainable Development in Vietnam - Challenges and Opportunities, 2003.Proceedings of the first ISTS workshop on Environmental and Sustainable Development, Gwangju - Korea, October 29 -31, 2003, p.84.
 15. Nguyen Van Noi et al, Development of adsorbents from rice hull and their use in removal of nickel from contaminated wastewaters, 2003. Proceedings of the 8th Eurasia Conference on chemical Sciences, Hanoi, October 2003, p.58-61.
 16. Nguyen Van Noi et al, Nanotechnology Research and Education in Vietnam, 2004. Proceedings of the 1st symposium on advanced materials in Asia-Pacific Rim, JAIST, Japan, March 14-16, 2004, p83-84.
 17. Nguyen Van Noi et al, Technology Transfer Improves the Economy and Environment of Handicraft Villages in Vietnam, 2004. Proceedings of the second ISTS workshop on Environmental and Sustainable Development, Gwangju - Korea, October 26 -30, 2004, p.121-123.
 18. Nguyen Van Noi et al, Synthethis of zeolites from coal fly ash and their uptake properties of zinc and nickel ions, 2005. Proceedings of the second symposium on advanced materials in Asia-Pacific Rim, Hanoi, April 2-4, 2005, p106-108.
 19. Nguyen Van Noi et al, Treatment of oily contaminated wastewater by using modified corncobs, 2005. Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE Hanoi, November 2005, T3, p105-108.
 20. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc bằng phương pháp oxy hoá tăng cường với phản ứng Fenton, 2005. Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị Khoa học phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần thứ 2, Hà Nội, 12/2005, tr.418-423.
 21. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ tro bay để xử lý các nguồn nuớc bị ô nhiễm các kim loại nặng kẽm và niken, 2005. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần thứ 2, Hà Nội, 12/2005, tr. 424-428.
 22. Nguyễn Văn Nội và nnk, Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ lõi ngô và ứng dụng để tách loại và thu hồi các kim loại nặng cadmi và crom trong nguồn nước bị ô nhiễm, 2005. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Việt Nam lần thứ 2, Hà Nội, 12/2005, tr.496-501.
 23. Nguyen Van Noi et al, Development of organoclays from bentonite and their use in the treatment of textile wastewaters, 2006. Proceedings of the third symposium on advanced materials in Asia-Pacific Rim, Ulsan, Korea, May 11-13, 2006, p.27-29.

Sách đã xuất bản:

 1. Phạm Nguyên Chương (chủ biên), Trần Hồng Côn, Nguyễn Văn Nội, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Thị Diễm Trang, Hà Sỹ Uyên, Phạm Hùng Việt , 2002. Hoá kỹ thuật. NXB KHKT, 180 trang.
 2. Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nội, 2005. Cơ sở Hoá học môi trường. NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, 229 trang.
 3. Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội, 2006. Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học. NXB Giáo dục, 171 trang.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu từ các loại phế thải ứng dụng trong quá trình xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm dầu và các chất hữu cơ độc hại khác. Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT.00.14 2002-2003
 2. Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu hấp phụ trên cơ sở phế thải nông nghiệp và ứng dụng trong xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm dầu và kim loại nặng. Đề tài NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT.04.10, 2004-2005.
 3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu sét hữu cơ (organoclays) trên cơ sở nguồn nguyên liệu bentonite và ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ độc hại trong nước. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.06.10, 2006-2007.
 4. Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng oxy hoá tăng cường để xử lý nước thải dệt nhuôm. Đề tài NCCB, mã số 5 079 06, 2006-2008.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   |