Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Thái Thị Quỳnh Như, Khoa Địa lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1970

Nơi công tác: Khoa Địa lý

Chuyên ngành: Địa chính

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Thái Thị Quỳnh Như, 2001. Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến giá đất đô thị. Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6. 12/2001, tr. 129-133.
  2. Thái Thị Quỳnh Như, 2003. Hiện trạng sử dụng quỹ đất Quốc gia ở Việt Nam. Các vấn đề về quản lý, sử dụng đất và Địa chính. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học quản lý đất đai, trường Quản lý đất đai Matxcova 2003 (tiếng Nga), tr. 155-159.
  3. Thái Thị Quỳnh Như, 2004. Tổ chứ lãnh thổ và sản xuất trong kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị toàn quốc các nhà khoa học trẻ về quản lý, sử dụng đất và Địa chính, trường Quản lý đất đai Matxcova 2004(tiếng Nga), tr. 299-305.
  4. Thái Thị Quỳnh Như, 2005. Các vấn đề về tổ chứ lãnh thổ và sản xuất trong kinh tế trang trại ở Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị về các vấn đề toàn cầu trong việc quản lý, sử dụng đất và Địa chính, trường Quản lý đất đai Matxcova 2005(tiếng Nga), tr. 179-183.
  5. Pimenov B. B., Thái Thị Quỳnh Như, 2005. Nhưng đặc trưng cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất cho kinh tế hộ gia đình tại các vùng trung du va miền núi ở Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học của các cán bộ giảng dậy. Hội nghị toàn quốc các nhà khoa học về quản lý, sử dụng đất và Địa chính, trường Quản lý đất đai Matxcova 2005(tiếng Nga), tr. 54-61.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Nghiên cứu giá đất đền bù khi thu hồI đất trong dự án mở rộng đường Quốc lộ Láng - Hòa Lạc. Dề tài cấp ĐHKHTN, 1999-2000.
  2. Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trạI khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn. Đề tài cấp ĐHQG HN, mã số QT-01-48, 2002-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |