Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân, Khoa Địa chất, ĐHKHTN

Năm sinh: 1939

Nơi công tác: Khoa Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngành: Địa chất

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế

 1. Nguyễn Văn Nhân, 1963. Đặc điểm khoáng vật mỏ Cu - Ni Sơn La. Tập san Địa chất.
 2. Nguyễn Văn Nhân, 1970. Các mỏ nguyên liệu khoáng Miền Bắc Việt Nam. Tập san Địa chất Varsava, Ba Lan, No1.
 3. Nguyễn Văn Nhân, 1970. Khoáng vật mới trong quặng Cu vùng mỏ Hạ Seledzi. Tạp chí Viện hàn lâm khoa học BaLan No24.
 4. Nguyễn Văn Nhân, 1977. Tài liệu mới về các mạch thạch anh - molipden Núi Sam. Tạp chí Địa chất N131.
 5. Nguyễn Văn Nhân, 1978. Thành phần cộng sinh khoáng vật mỏ antimon Chiêm Hoá. Tập san địa chất No 137.
 6. Nguyễn Văn Nhân, 1979. áp dụng microsone trong nghiên cứu khoáng vật. Tập san Địa chất. No 137.
 7. Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Chữ, Nguyễn Văn Hoài, 1981. Những nét chủ yếu về thành hệ quặng nội sinh MBVN. Tập san thông tin địa chất TCĐC No 10
 8. Nguyễn Văn Nhân, 1981. Polimetallic ore formations in North Vietnam. IV - GEOSEA, Malina, Philipin
 9. Nguyễn Văn Nhân, 1982. Những kiểu nguồn gốc Molypden ở MBVN. Tập san Địa chất TCĐC No 157.
 10. Nguyễn Văn Nhân, 1985. Tài liệu mới về các khoáng vật hiếm trong các mỏ nội sinh Việt Nam. Công trình HNKH Địa chất TCĐC T5.
 11. Nguyễn Văn Nhân, 1986. Khoáng sản MBVN. TC Kinh tế nguyên liệu khoáng Varsava Ba Lan N1/T2.
 12. Nguyễn Văn Nhân, 1987. Thành hệ quặng Sn - W ở Việt Nam. TS Quặng kim loại màu Katowice BaLan No 3/R32.
 13. Nguyễn Văn Nhân, 1987. Những kiểu nguồn gốc quặng Pb - Zn và sự phân bố của chúng ở Việt Nam. TS Quặng kim loại màu Katowice BaLan No 9/R32.
 14. Nguyễn Văn Nhân, 1995. Polimâtllic ore formations in Vietnam. Journal of Geology Series B, No 5-6, tr 389 - 393
 15. Nguyễn Văn Nhân, 1996. Các thành hệ quặng nội sinh ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A No 234, tr 7 - 18
 16. Nguyễn Văn Nhân, 1997. Các kiểu thành tạo quặng Bismus ở Việt Nam. Tạp chí địa chất, loạt A, No 243, tr19 - 25.
 17. Nguyễn Văn Nhân, 1999. Đặc điểm thành hệ quặng Sulfur đồng - đa kim chứa vàng - bạc ở Đức Phú - Đức Bố (Quảng Nam). Tạp chí Địa chất, Loạt A. No 253, 7-8/1999, tr 34 - 38
 18. Nguyễn Văn Nhân, 2000. Một số đặc điểm ZnS trong các mỏ Pb - Zn thuộc các kiểu khác nhau và ý nghĩa thực tiễn của chúng. Tạp chí Địa chất 2000 phụ chương
 19. Nguyễn Văn Nhân và nnk, 2000. đặc điểm khoáng hoá Sn - As vùng Phú Lâm - Đội Cờn, Tuyên Quang. Địa chất và khoáng sản T7. Viện Địa chất và Khoáng sản.
 20. Nguyễn Văn Nhân, Hoàn Minh Thảo, 2002. đặc điểm địa hoá khoáng vật các nguyên tố quý hiếm trong các kiểu quặng Cu, Cu - Ni Tây Bắc Việt Nam. TSKH tập XVIII, No 3/2002.
 21. Nguyễn Văn Nhân, Hoàng Minh Thảo, 2003. đặc điểm khoáng vật mỏ đa kim Sn - Ag Ngân Sơn. Tạp chí Địa chất Loạt A, số 274/2003, tr 17 - 22.
 22. Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hoàng Hà, 2004. Đặc điểm địa hoá - khoáng vật các nguyên tố quý hiếm trong các kiểu quặng Cu tây Bắc Việt Nam. Tạp chí KHTĐ 2004.

Sách đã xuất bản:

 1. Thành hệ Quặng nội sinh Việt Nam, Nguyễn Văn Nhân (tiếng Ba Lan), 1988. Nhà xuất bản AGH Krakow BaLan.
 2. Các mỏ khoáng, 2004. Nhà xuất bản ĐHQGHN

Các đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Đặc điểm quặng hoá Pb - Zn - Sb Miền Bắc Việt Nam,1971 - 1974
 2. Thành hệ quặng nội sinh Miền Bắc Việt Nam, 1975 - 1981
 3. Phân loại thành hệ quặng nội sinh Việt Nam. 44.01.03.09, 1981 - 1985
 4. Đặc điểm địa hoá khoáng vật các kiểu quặng Bi ở Việt Nam, 1996 - 2000
 5. Đặc điểm địa hoá khoáng vật các nguyên tố quý hiếm trong quặng Cu - đa kim Việt Nam, 2001 - 2003

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |