Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS. Triệu Thị Nguyệt, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1962

Nơi công tác: Khoa Hoá học

Chuyên ngành: Hoá vô vơ

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, 1988. Nghiên cứu phổ hấp thụ electron của một số thiosemicarbazonat của VO2+ tạo thành trên cơ sở “phản ứng trên khuôn”. Tạp chí khoa học đại học tổng hợp Hà nội, số 2, tr.44-47.
 2. Trieu Thi Nguyet, Kyzmina N.P., Martưnenco L.I, 1988. Đánh giá khả năng tách hỗn hợp các nguyên tố đát hiếm bằng cách thăng hoa trong chân không các sản phẩm cộng của axetylaxetonat đất hiếm với hecxametylphotphotriamit; Tạp chí hoá học tinh khiết (Liên xô cũ), số 2, tr.103-109.
 3. Kuzmina N.P., Trieu Thi Nguyet, Martưnenco L.I. , 1988. Ảnh hưởng của các phối tử cộng thêm đến khả năng thăng hoa trong chân không của các sản phẩm cộng của các axetylaxetonat đất hiếm ; Tạp chí hoá học cơ kim (Liên xô cũ), T.1, số 3, tr. 575-579.
 4. Trieu Thi Nguyet, Kuzmina N.P., Martưnenco K.I. , 1989. Nghiên cứu quá trình phân huỷ nhiệt của các sản phẩm cộng của axetylaxetonat đất hiếm với hecxametylphotphotriamit; Tạp chí vextnhic trường đại học tổng hợp Matxcơva (Liên xô cũ), T.30, số 6, tr.574-577
 5. Kuzmina N.P., Xemiannhicov P.P, Martưnenco L.I., Trieu Thi Nguyet, 1991. Nghiên cứu qua trình thăng hoa của các sản phẩm cộng của axetylaxetonat đất hiến với hecxametylphotphotriamit bằng phương pháp phổ khối lượng; Tạp chí hoá học vô cơ (Liên xô cũ), T.36, số 2, tr.487-491.
 6. Trịnh Ngọc Châu, Lê Chí Kiên, Nguyễn Việt Huyến, Vũ Đăng độ, Triệu Thị Nguyệt, Trần Quang , 1993. Phức chất của molipden với thiosemicacbazit, Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, N0 4.
 7. Hoàng Nhâm, lê Chí Kiên, Triệu Thị Nguyệt, 1993. Tổng hợp và nghiên cứu hoá lí các phức chất của nguyên tố đất hiếm với axetylaxeton và tributylphotphat; Tạp chí Hoa học, T.31, số dặc biệt, tr.76-77.
 8. Nguyễn Trọng Uyển, Triệu Thị Nguyệt, Phạm Gia Báu, 1993. Phức chất của một số đất hiếm với axetylaxeton, o-phenantrolin và khả năng thăng hoa của chúng; Tạp chí Hoá học, T.31, Số đặc biệt, tr.65-67.
 9. Kuzmina N.P., martưnenco L.I., Doan Anh Tu, Trieu Thi Nguyet, Troianov X.I., Rưcov A.N., Corensev IU.M. , 1994. Các pivalat của các nguyên tố đất hiếm (III); Tạp chí Hoá học vô cơ (LIên xô cũ), T.39, Số 4, tr.538-546.
 10. Triệu Thị Nguyệt, Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, M.Akita, Y. Morooka, 1999. Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của các phức chất hidrotris (3,5-diiso propylpyrazolyl) borat của Fe, Co và Ni với Crotyl và Prenyl, Tạp chí Hoá học, T37, N0 4, 41-44.
 11. Nobuhiko Shirasawa, Trieu Thi Nguyet, Shiro Hikichi, yoshihiko Moro-oka, and Munetaka Akita,2001. Tetrahedral, Highly Coordinativly unseterated 14e (Fe) and 15e (Co) Hydrocarbyl Complexes Bearing Hidrotris(pyrazolyl)borato Ligands (TpR), TpRM-R (M=Fe, Co, Ni); organometallics, 20, N0 16, 3582-3598.
 12. Trịnh Ngọc Châu, Triệu Thị Nguyệt, 2002. Tổng hợp phức chất hỗn hợp của các axetylaxetonat đất hiếm với o-phenaltrolin và khả năng ứng dụng trong việc tinh chế và tạo màng. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. T18, N0 4, 14-20.
 13. Triệu Thị Nguyệt, Trịnh ngọc Châu, 2003. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số butyrat đất hiếm. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. T19, N01, 50-54.
 14. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Trịnh Ngọc Châu, 2003. Nghiên cứu cấu tạo của phức chất Ni - hiđrotris (3,5-điisopropylpyrazolyl) borat với ligan crotyl bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. T19, N01, tr. 12-17.
 15. Trịnh Ngọc Châu, Triệu Thị Nguyệt, 2003. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các phức chất hỗn hợp của isobutyrat đất hiếm với o-phenantrolin. Tạp chí Hoá học ứng dụng, N02, 15-20.
 16. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Trịnh Ngọc Châu, 2003. Nghiên cứu cấu tạo của phức chất prenyl của Ni với Hidrotris(3,5-Diisopropyrazolyl) borat bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Tạp chí Hoá học ứng dụng, N07, 29-34.
 17. Triệu Thị Nguyệt, Trịnh Ngọc Châu, 2003. Tổng hợp các phức chất bậc ba của một số ion đất hiếm với isobutyrat và o-phenantrolin bằng phương pháp khô. Tạp chí Hoá,Lý và sinh học, T8, N01, 46-50.
 18. Triệu Thị Nguyệt, Đỗ Đức Thọ , 2004. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng thăng hoa của một số axetylaxetonat kim loại; Tạp chí khoa học Đại học Quốc Gia hà Nội, T.20, N01PT, 12-14.

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Trịnh Ngọc Châu, Triệu Thị Nguyệt, Vũ Đăng Độ, 2000. Nghiên cứu khả năng sử dụng một số phụ phẩm nông nghiệp để hấp thụ một số ion kim loại nặng trong nư­ớc thải, Tuyển tập các công trình khoa học HNKH lần thứ 2 ngành Hoá học, Hà Nội 11/2000, 22-27, NXB Đại học QG Hà Nội.
 2. Triệu Thị Nguyệt, Trịnh Ngọc Châu, Hà nội- 10/2003. Nghiên cứu khả năng tách và làm sạch các nguyên tố đất hiếm khỏi uran, thori, stronti và bari bằng phương pháp thăng hoa phân đoạn các pivalat của chúng trong chân không. Tuyển tập các session , Tập III, Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ IV, tr. 26-29.

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Tổng hợp và ứng dụng các hợp chất có khả năng thăng hoa để tạo màng, TN-01- 10 ĐH KHTN, 2001-2002.
 2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các isobutyrat đất hiếm và các sản phẩm cộng của nó với 0-phenantrolin, QT

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |