Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS.TS Lê Đức Ngọc, Khoa Hóa học, ĐHKHTN

Năm sinh: 1942

Nơi công tác: Khoa Hóa học

Chuyên ngành: Hoá sinh và Giáo dục Đai học

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. O. Barzu, R.Tilinca, D.Porutiu, V.Gorun, G.Jebeleanu, L.D.Ngoc, M.Kezdi, I.Goia and H.H.Mantsch, 1977. Specificity of Rabbit Muscle Phosphofrictokinase for Nucleotides as Substrares or as Allosteric Effectors ằ, Archives of Biochemistry and Biophysics 182, 42-51.
 2. I.Lascu, T.Barzu Regulatory, N.G.Ty, L.D.Ngoc, O.Barzu and H.H.Mantsch, 1977, Regulatory Effects of Purine Nucleotide Analogs with Liver Glutamate Dehydrogenase, Biochimica et Biophysica Acta, 251-260.
 3. L.D.Ngoc, G.Jebeleanu and O.Barzu, 1978. Interaction of Sulfur-containing ATP Analogs with Rabbit Muscle Phosphofructokinase, 65-67.
 4. Lê Đức Ngọc và Lê Việt Hương, 1989. Phương pháp đơn hình nghiên cứu phân giải Protein, Tạp chí Hoá học, số 4, 15,16 và 23.
 5. Lê Đức Ngọc và Lê Việt Hương,1989. Ứng dụng Bromelain trong ươm tơ kén khô, Tạp chí Khoa học, số 4, 57-60.
 6. Lê Đức Ngọc, Hà Việt Hải và Đào Kim Nhung, 1994. Nghiên cứu thành phần Flavonoit lá Clorođonron frangrans Vent và ảnh hưởng của chúng lên hoạt tính Cathepsin ở huyết thanh máu. Tạp chí Khoa học, số 4, 38-45.
 7. Lê Đức Mạnh, Ngô Tiến Hiển và Lê Đức Ngọc, 1995. Bước đầu thăm dò điều kiện chiết rút, bảo quản và một số tính chất của dịch chiết Proteaza từ chế phẩm thô Proteinaza của Bacillus Subtilis CNTP-009. Tạp chí Khoa học, sô 4, 35-41
 8. Lê Đức Ngọc, Trịnh Lê Hùng, Võ Sỹ Hùng, Phạm Quí Hải, Vũ Anh Phương và Lã Phúc Cường, 1996. I-Khảo sát nguồn Proteaza trong quả Bí Đao Viêt Nam. T34, số 2, 63-65.
 9. Lê Đức Ngọc, Trịnh Lê Hùng, Võ Sỹ Hùng, Phạm Quí Hải, Vương Thị Phương Thảo và Trần Quốc Tuấn,1996. II- Tinh sạch Protaza tách từ ruột quả Bí Đao Việt Nam. T34, số 3, 31-35
 10. Lê Đức Mạnh, Lê Đức Ngọc và Ngô Tiến Hiển, 1996. Nghiên cứu thu nhận và bảo quản a-Amylaza nuôi cấy từ vi khuẩn Bacillus Subtilis trong môi trường lên men bề mặt rắn. Tạp chí Khoa học, số 4.
 11. Nguyen Thu Vinh, Truong Thi Thuy, Nguyen van Viet and Le Duc Ngoc, 4/1999. An Aspect of Using Local Materials as an Adjunct for Beer Brewing. Technical Symposium IOB&Vinabeco, Ha Noi.
 12. Nguyễn Thu Vinh, Trương Thi Thuỷ, Nguyễn Văn Việt và Lê Đức Ngọc, 2000. Ảnh hưởng của chất lượng gạo đến thành phần dịch đường trong sản xuất Bia. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, sô 10, 466-468.
 13. Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thu Vinh và Lê Đức Ngọc,2000. Sử dụng nguyên liệu thay thế trong sản xuất Bia. Đặc san Rựơu bia- Nước giải khát Việt Nam, số 2, 8-9.
 14. Cấn Thị Thanh Hương và Lê Đức Ngọc, 4-2006. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong giáo dục đại học. Tạp chí khoa học giáo dục, số 7.
 15. Lê Đức Ngọc, 12-2004. Dạy và Học tư duy. Tạp chí phát triển giáo dục, số12 (72).
 16. Lê Đức Ngọc, 3-2004. Chất lượng giáo viên tiểu học nhìn từ góc độ năng lực” Tạp chí Giáo dục số 81.
 17. Lê Đức Ngọc, 11/2002. Tổng quan về phương pháp dạy học đại học. Tạp chí Tự học, số 12, trang 4-7.
 18. Lê Đức Ngọc, 4/2002. Bàn về nội hàm của chất lượng đào tạo đại học và sau đại học. Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 2, trang 15-17, 28.

Các công trình đã đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

 1. Lê Đức Ngọc và Lê Việt Hương, 1988. Tách và Iodua hoá Tyrozin từ phế liệu tơ tằm’ Hội nghị khoa học toàn quốc ‘ Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống. lần thứ I.
 2. Lê Đức Ngọc và Lê Việt Hương, 1988. Sử dụng Proteaza trong cong nghiẹp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. Hội nghị khoa học toàn quốc Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống lần thứ I.
 3. Lê Đức Ngọc và Trần Thị Trường, 1988. Xử lý bảo quản Bí xanh làm mứt. Hội nghị khoa học toàn quốc Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống’ lần thứ I.
 4. Lê Đức Ngọc và Võ Sỹ Hùng, 1991.Qui hoạch hoá thực nghiệm nghiên cứu khả năng giữ và tạo bọt của chế phẩm HP II Hội nghị khoa học toàn quốc. Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống lần thứ II.
 5. Trần Đình Toại, Lê Đức Ngọc và Nguyễn Hải Yến, 1991. Nghiên cứu sản xuất Agar và Agaroza từ rau câu Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc ‘ Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống’ lần thứ II.
 6. Trần Đình Toại, Lê Đức Ngọc và Trần Đình Thanh,1991. Nghiên cứu định hướng khai thác và ứng dụng Papain. Hội nghị khoa học toàn quốc ‘ Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống’ lần thứ II.
 7. Lê Đức Ngọc, Võ Sỹ Hùng và Trần Quốc Tuấn, 1991. Nghiên cứu tìm qui trình sản xuất phomat phù hợp với điều kiện Việt Nam’ Hội nghị khoa học toàn quốc ‘ Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống’ lần thứ II.
 8. Trần Đình Toại, Đỗ Ngọc Lanh, Nguyễn Thu Hoài và Lê Đức Ngọc, 1991. Đặc trưng động học của phản ứng thuỷ phân xúc tác bởi Papain từ nhựa đu đủ. Hội nghị khoa học toàn quốc ‘ Hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống’ lần thứ II.
 9. Lê Đức Ngọc, 10-2006. Mục tiêu, chương trình và các nguyên tắc chính trong tổ chức đào tạo theo học chế tín ch. Hội thảo “Đào tạo theo học chế tín chỉ- Nhận thức và kinh nghiệm đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng Việt Nam” Do VUN tổ chức tại Đà Nẵng.
 10. Lê Đức Ngọc, 4-2006. Giáo dục và đào tạo Việt Nam: sự tìm kiếm chất lượng trong quá khứ, hiện tại và cho tương lai. Hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam: sự tìm kiếm chất lượng” do Viện NC Kinh tế Tp HCM phối hợp với các tổ chức Pháp Ngữ tổ chức.
 11. Lê Đức Ngọc, 4-2006 . Bàn về kiểm định chất lượng đại học. Hội thảo “ISO và Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học”, do VUN tổ chức tại Dalat.
 12. Lê Đức Ngọc, 5,2006. Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tích hợp các môn tự nhiên, các môn xã hội nhân văn và các môn công nghệ. Hội thảo “ Xây dựng chương trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng Internet”-Viện NCGD, Trường ĐHSP TpHCM tổ chức.
 13. Lê Đức Ngọc, 5-2005. Vai trò của giáo sư, phó giáo sư trong thời đại kinh tế tri thức và toàn cầu hoá. Hội thảo về “Chính sách đối với GS và PGS”, do Hội đồng nhà nước về chức danh GS,PGS tôt chức.
 14. Trần Thị Hoài và Lê Đức Ngọc, 4-2004. Các nguyên tắc chính để đánh giá chương trình đào tạo đại học và sau đại học.Hội thảo “ Giáo dục đại học- Chất lượng và đánh giá”, do TT.ĐBCLĐT&NCPTGD Phối hợp với Hội đồng Anh, tổ chức.
 15. Lê Đức Ngọc, 4/2004. Tiếp tục đổi mới tư duy để cải tổ giáo dục đại học nhằm mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất đào tạo. Hội thảo: “Đổi mới Giáo dục đại học: Hội nhập và thách thức” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 16. Lê Đức Ngọc, 9-2003. Bất cập và giải pháp về đo lường và đánh giá trong giáo dục. Hội thảo “Đo lường và đánh giá trong giáo dục”, do TT.ĐBCLĐT&NCPTGD tổ chức.
 17. Lê Đức Ngọc, 4-2003. Hội đồng trường- Một giải pháp thực hiện dân chủ hoá để tăng cường hiệu quả công tác quản lý trong trường đại học. Hội thảo do Văn phòng Hội đồng giáo dục quốc gia tổ chức.
 18. Lê Đức Ngọc, 9/2003. Muốn có chính sách tài chính bền vững phải gắn với đổi mới tuy duy và cải tổ giáo dục đại học. Hội thảo: “Các giải pháp đổi mới chính sách tài chính của Giáo dục đại học” do Dự án Giáo dục Đại học tổ chức.
 19. Lê Đức Ngọc, 7/2003. Đổi mới Hệ thống các giải pháp cho người học đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực qui mô lớn, chất lượng cao và có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hội thảo: “ Đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của đề tài cấp nhà nước KX-05-10.
 20. Lê Đức Ngọc, 6/2003. Một số bất cập của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay và năm giải pháp tổng thể khả thi. Hội thảo: “ Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần IV do VUN tổ chức tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
 21. Lê Đức Ngọc, 10/2002. Trao đổi một số quan điểm về giáo dục đại học để triển khai thực hiện “chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010” thực sự có hiệu quả. Hội thảo: “ Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI -Kinh nghiệm của các quốc gia do Viên nghiên cứu phát triển giáo dục tổ chức tại Hà Nội.
 22. Lê Đức Ngọc, 6/2002. Cải tiến thi tuyển sinh đại học một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo. Hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần III, do VUN tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 23. Lê Đức Ngọc, 1/2002. Chương trình chi tiết và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học là công cụ để đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hội thảo: “ Xây dựng chương trình đào tạo đại học” do Viện nghiên cứu Sư phạm, Tp.HCM, tổ chức.
 24. Lê Đức Ngọc, 1/2002. Đổi mới công tác giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng. Hội thảo “Công tác quản lý giảng viên” tại Đại học Cần Thơ, trang 1-5.
 25. Lê Đức Ngọc. Một số giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Hội thảo ‘Nâng cao chất lượng đào tạo’ toàn quốc lần III, do VUN tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội,6/2002,trang 27-30.
 26. Lê Đức Ngọc, 2002. Một số quan điểm và giải pháp chiến lược cho giáo dục đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá trong giai đoạn 2000 - 2015. Hội nghị chuyên gia do văn phòng hội đồng giáo dục Quốc gia tổ chức.
 27. Lê Đức Ngọc, 11/2001. Đề xuất phương án đổi mới tuyển sinh đại học”; Hội nghị do Văn phòng hội đồng quốc gia giáo dục tổ chức.
 28. Lê Đức Ngọc, 1/2001. Toàn cầu hoá: thời cơ và thách thức- cần đổi mới tư duy về giáo dục đại học để đáp ứng. Hội thảo: “Toàn cầu hoá và Giáo dục đại học”,do Viên nghiên cứu Sư phạm,Tp.HCM tổ chức.
 29. Lê Đức Ngọc, 5/2001. Cần có một cơ chế quản lý tài chính mới để phát triển giáo dục đại học đầu thế kỷ 21. Hội thảo:“Giáo dục đại học và những thách thức đầu thế kỷ 21”,Hà Nội, do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, và “ Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần II, do VUN tổ chức, Đà Lạt.
 30. Lê Đức Ngọc, 5/2000. Cơ sở khoa học của việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy-học đại học. Hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần I, do VUN tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 12-13.
 31. Lê Đức Ngọc, 10/2002. Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng để nâng cao chất lượng đào tạo. Hội thảo: “Phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng Việt Nam” do VUN tổ chức tại trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, Tp.Hô Chí Minh.
 32. Lê Đức Ngọc, 5/2001. Đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá. Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần II, do VUN tổ chức tại Đại học Đà Lạt, trang 71-80.
 33. Lê Đức Ngọc, 5/2001. Chương trình chi tiết môn học- Công cụ để đảm bảo chất lượng. Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần II, do VUN tổ chức tại Đại học Đà Lạt, trang 113-115.
 34. Lê Đức Ngọc, 5/2001. Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo” toàn quốc lần I tại ĐHQGHN, trang 15-36.
 35. Lê Đức Ngọc,10/2001. Dạy cách học- Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Hội thảo “Phương pháp học tập và công tác sinh viên” do VUN tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, trang 15-19.
 36. Lê Đức Ngọc,12/2001. Phát triển giáo dục đại học làm đòn bảy để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu, tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và nền kinh tế tri thức nước ta phát triển. Hội thảo: “ Toàn cầu hoá -Thời cơ và thách thức đối với giáo dục đại học” do Viên nghiên cứu sư phạm, Tp.Hồ Chí Minh tổ chức.
 37. Lê Đức Ngọc, 2001. Kiến nghị Một số giải pháp để kết hợp giảng dạy và nghiên cứu giữa các trường đại học và viên nghiên cứu. Hội thảo: “Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học” do Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 38. Lê Đức Ngọc. Phương pháp giảng dạy, học tập kiểm tra đánh giá và quản lí lớp học đông sinh viên. Hội thảo: “ Đổi mới phương pháp dạy và học đại học” do VUN tổ chức, tháng 5/2001.
 39. Lê Đức Ngọc, 3/2000. Quyền tự chủ và tính trách nhiệm về học chính của các trường cao đẳng và đại học. Hội thảo: “ Quyền tự chủ và trách nhiệm xãa hội của Trường đại học” do Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục tổ chức.
 40. Lê Đức Ngọc, 10/1999. Ý kiến đóng góp cho bản dự thảo chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2010. Hội thảo về :” Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo dến 2010” do Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục tổ chức Hà nội.
 41. Lê Đức Ngọc, 6-1996. Đại học đa ngành- đa lĩnh vực là yêu cầu phát triển giáo dục đại học của thế kỷ 21. Hội thảo : “Tổ chức và đào tạo theo mô hình đa lĩnh vực tại Viết Nam”, tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, do ĐHQGTpHCM tổ chức.

Sách đã xuất bản

 1. Lê Đức Ngọc,4-2004). Giáo dục đại học: Quan điểm và Giải pháp,NXB-ĐHQGHN, 276 trang.
 2. Lê Đức Ngọc,3-2005. Giáo dục đại học: Phương pháp Dạy và Học, NXB-ĐHQGHN, 161 trang.
 3. Lê Đức Ngọc,5-2005. Đo lường và đánh giá trong giáo dục Dự án ĐTGV THCS, 140 trang
 4. Lê Đức Ngọc, 3-2006. Động học xúc tác Enzim NXB Nông Nghiệp, 143 trang.

Các chương trình, đề tài, dự án đã và đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu bảo quản lá Dong, Sở KHCN Hà Nội,1985.
 2. Nghiên cứu ứng dụng Proteaza vào công nghệ ươm tơ, Sở KHCN Hà Nội,1986.
 3. Nghiên cứu tách chiết Brommelain từ bã thải Dứa, Sở KHCN Hà Nội, 1986.
 4. Nghiên cứu tách chiết Papain từ nhựa Đu đủ TT.NC. Nhiệt đới Việt Nga, 1988.
 5. Nghiên cứu tách chiết, tính chất và ứng dụng Proteaza từ Bí đao. Sở KHCN Hà Nội, 1989.
 6. Nghiên cứu Phương pháp dạy và học lớp đông sinh viên. ĐHQGHN,1996.
 7. Nghiên cứu luận cứ để xây dựng báo cáo đánh giá giáo dục trình quốc hội ,VP. Chính Phủ, 2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   |