Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. TS. Vũ Anh Phi, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

Năm sinh: 1939

Nơi công tác: Bộ môn Vật lý Vô tuyến - Khoa Vật lý

Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

 1. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1975. Tính toán bằng giải tích quá trình thiết lập dao động trong máy phát thong số với mạch tự thiên áp, Tập san Vật lý, tập 3, số 4, 1975, tr 102 - 112, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 2, 1976, tr 187 - 193).
 2. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1976. Một vài đặc điểm của sơ đồ cân xứng, Tạp chí Vật lý, tập 1, số 2, 1976, tr 49 - 53, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 4, 1976, tr 424 - 428).
 3. Vũ Anh Phi, Medvedve V.I, 1977. Những số liệu máy tính về quá trình thiết lập dao động trong Parametron với mạch tự thiên áp, Tạp chí Vật lý, tập 2, số 4, 1977, tr 14 - 23, in tại Nga (tin tức MGU, Vật lý - Thiên văn, số 5, 1976, tr 541 - 548).
 4. Vũ Anh Phi, Ngạc Văn An, Nguyễn Ngọc Hoàn, 1978. Về một thiết bị tạo xung nhiễu gồm hệ parametron - tách sóng pha, Tạp chí Vật lý, tập 3, số 3, 1978, tr 25 - 27.
 5. Vũ Anh Phi, 1975. Tính toán gần đúng thế hiệu tự thiên áp trong mạch tự thiên áp, 3tr, thông báo Vật lý, 1975.
 6. Vũ Anh Phi, 1980. Một vài đặc điểm của sự kích động dao động thông số trong hệ Thomson sử dụng Varicab, Tạp chí Vật lý, tập 5, số 3, 1980, tr 1-6.
 7. Vũ Anh Phi, 1981. Những số liệu thực nghiệm về bộ chia tần dải rộng trong sơ đồ parametron không cân xứng, Báo cáo tại HNKH kỷ niệm 25 năm thành lập trường, gửi đăng tạp chí Vật lý, 1981.
 8. Vũ Anh Phi, 1983. Về một phương pháp dựng quỹ đạo pha, Tạp chí Vật lý, tập 8, số 4, 1983, tr 6-12.
 9. Vũ Anh Phi, 1983. Đặc điểm quá trình quá độ con lắc điện cơ, Tạp chí Vật lý, tập 8, số 3, 1983, tr 12-16.
 10. Vũ Anh Phi, 1983. Về sự kích động dao động thông số trong con lắc điện cơ, Báo cáo HNKH, 12/1983, gửi đăng tạp chí Vật lý 1984.
 11. Vũ Anh Phi, 1984. Về việc xác định chu kỳ dao động trong con lắc điện cơ, Báo cáo HNKH, 12/1983, gửi đăng tạp chí Vật lý 1984.
 12. Vũ Anh Phi, Nguyễn Văn Cương, 1998. Thiết kế lắp ráp bộ tạo mã GNN, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành CN ĐTVT, số 4, 1998, tr 43-46..
 13. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 1998. Điều khiển nạp và phóng điện bằng kỹ thuật điện tử và ghép nối vi tính trong hệ từ trường xung cao, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, số 4, 1998, tr 210-214.
 14. Nguyễn Văn Hùng, Vũ Anh Phi, 2000. Truyền dữ liệu trên mạng phát sóng điều tần FM, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, NCKH Đại học KHTN, 11/2000, tr 7-11.
 15. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 1998. Thiết bị ảo trong hệ từ trường xung cao, HN VTĐT lần thứ 7, 12/1998, tr 226-234.
 16. Trần Quang Vinh, Vũ Anh Phi, 2001. Nguyễn Phú Thuỳ, Xác định trường dị hướng của các mẫu vật liệu trong hệ từ trường xung, Báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, 01/2001, tr 671-675.
 17. Vũ Anh Phi, Đỗ Trung Kiên, Đặng Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê, 2000. Nghiên cứu xây dựng hệ tự dao động với tuyến phản hồi dùng đường dây trễ, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, NCKH Đại học KHTN, 11/2000, tr 18-21.
 18. Vũ Anh Phi, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê, 2000. Ứng dụng mã GNN trong xây dựng mô hình thí nghiệm về trải phổ dãy trực tiếp, Tuyển tập các công trình khoa học, ngành Vật lý, NCKH Đại học KHTN, 11/2000, tr 21-23.
 19. Nguyen Vu Cam Binh, Vo Ly Thanh Ha, Nguyen Dang Lam, Do Thi Minh Nguyet, Vu Anh Phi, 2004. The influence of multi-deviation coefficient n to parametric generating regions N = 3, 5, 7, Tạp chí KH Toán Vật lý, ĐHQG Hà Nội, TXX, No3, Apr, 2004, p 54-57.
 20. Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Vu Cam Binh, Do Trung Kien, Vu Anh Phi, 2004. About one experimental modulus having excited the parametric phenomena by low pumping frequency, Tạp chí KH Toán Vật lý, ĐHQG Hà Nội, TXX, No3, Apr, 2004, p 20-22.
 21. Mai Thi Ha Thanh, Nguyen Vu Cam Binh, Dang Hung, Dang Thi Thanh Thuy, Vu Anh Phi, 2004. Characteristics of parametric amplification at low-frequency pumping, Tạp chí KH Toán Vật lý, ĐHQG Hà Nội, TXX, No3, Apr, 2004, p 127-130.
 22. Vũ Anh Phi, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, Trần Thái Bình, 2006. Thực nghiệm về khả năng kích thích các hoà ba và ở dải sóng ngắn trên varicab KB102, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 2, tr 849-852, Hà Nội, 2006.
 23. Vũ Anh Phi, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, Phạm Thuỳ Dung, Trần Thái Bình, 2006. Về sự tồn tại các vùng tự điều chế khi nghiên cứu khả năng kích phát thông số gần miền N = 3, 5, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 2, tr 853-856, Hà Nội, 2006.

Các công trình đăng trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Quốc gia, Quốc tế

 1. Vũ Anh Phi, Nguyễn Khánh Vân, Đặng Thị Thanh Thuỷ, 2002. Một vài đặc điểm của khuếch đại thông số khung đơn gần miền tần số kết hợp, Báo cáo HNKH Đại học KHTN, ngành Vật lý, 11/2002, 9tr (Xem tóm tắt các báo cáo KH, tr 58).
 2. Vũ Anh Phi, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, 2002. Ảnh hưởng liên kết điện dung và trộn tần thông số phi tuyến trong máy phát thông số khung kép, Báo cáo HNKH Đại học KHTN, ngành Vật lý, 11/2002, 8tr.
 3. Đo Trung Kien, Vu Anh Phi, Bach Gia Duong, 2006. Design waveform generators and filters in RADAR system, Đăng ký báo cáo HNKH, Đại học KHTN, ngành Vật lý 11/2006, 4tr.
 4. Đo Trung Kien, Vu Anh Phi, Bach Gia Duong, 2006. Radar antennas simulations, Đăng ký báo cáo HNKH, Đại học KHTN, ngành Vật lý 11/2006.
 5. Đo Trung Kien, Than Thanh Anh Tuan, Vu Anh Phi, Bach Gia Duong, 2006. Radar digital filters using TMS320C6416T DSK, Đăng ký báo cáo HNKH, Đại học KHTN, ngành Vật lý 11/2006, 4tr.
 6. Dang Thi Thanh Thuy, Vu Anh Phi, Le Quang Thao, 2006. Capacitive measurement with balance method and compensate for the parametric generation, Đăng ký báo cáo HNKH, Đại học KHTN, ngành Vật lý 11/2006.

Sách đã xuất bản:

 1. Vũ Anh Phi, Kỹ thuật xung, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1966, in Roneo, 229tr.
 2. Vũ Anh Phi, Kỹ thuật radar, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1967, in Roneo, 200tr
 3. Vũ Anh Phi, Thực tập chuyên đề Vô tuyến điện tử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1970, in Roneo, 200tr.
 4. Vũ Anh Phi, Vật lý dao động, Trường Đại học KHTN, 1995, in vi tính, 409tr.
 5. Vũ Anh Phi , Truyền tin số, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2004, 170tr.
 6. Vũ Anh Phi, Thông tin vệ tinh, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2005, 170tr.
 7. Vũ Anh Phi, Thực tập vô tuyến điện đại cương, Trường Đại học KHTN, 2003, in vi tính, 82tr.
 8. Vũ Anh Phi, Thực tập chuyên đề, Trường Đại học KHTN, 2003, in vi tính, 106tr.

Các đề tài và dự án đã và đang chủ trì

 1. Vũ Anh Phi "Nghiên cứu hệ đa mode tần số", Đề tài NCKH QT-95-06, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996) (chủ trì). Đã nghiệm thu.
 2. Vũ Anh Phi "Nghiên cứu các hệ chuyển đổi thông số", Đề tài NCKH QT-97-08, Đại học Quốc gia Hà Nội (1997) (chủ trì). Đã nghiệm thu.
 3. Vũ Anh Phi và các cán bộ Bộ môn Vô tuyến "Nghiên cứu dao động phi tuyến trong các mạch Vô tuyến", Đề tài NCKH CB-45-03-02, Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường (2002-2004) (chủ trì).

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |