Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Nguyễn Hữu Cầu, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Hữu Cầu. Từ điển Hán - Việt hiện đại. (chủ biên Nguyễn Kim Thản). Nxb Thế giới, Hà Nội, 1994
 2. Nguyễn Hữu Cầu - Nguyễn Nhữ Tiếp - Chúc Ngưỡng Tu. Hội Thoại Hán - Việt. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997
 3. Nguyễn Hữu Cầu. Tiếng Trung Quốc 6, 7, 8, 9. (Tổng chủ biên SGK trung học cơ sở). Nxb Giáo dục, Hà Nội
 4. Nguyễn Hữu Cầu. Tiếng Trung Quốc 10. (SGK trung học phổ thông chuyên ngữ). Nxb Giáo dục, Hà Nội
 5. Nguyễn Hữu Cầu. Tiếng Trung Quốc 10, 11, 12. (SGK thí điểm). Nxb Giáo dục, Hà Nội
 6. Nguyễn Hữu Cầu. Lý thuyết dịch (Giáo trình bằng tiếng Trung Quốc). Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, 2001
 7. Nguyễn Hữu Cầu. Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. (Giáo trình bằng tiếng Trung Quốc). Nxb ĐHQG Hà Nội, 2004

Các đề tài, báo cáo khoa học

 1. Nguyễn Hữu Cầu. Nghiên cứu đối chiếu từ pháp hai ngôn ngữ Hán - Việt với việc giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam. Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp ĐHQG (QN.96.05), 1998.
 2. Nguyễn Hữu Cầu. Nghiên cứu đối chiếu ngữ nghĩa của các từ ngữ đất nước học chứa tên gọi động vật, thực vật trong hai ngôn ngữ Hán - Việt với việc giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam. Chủ nhiệm Đề tài khoa học đặc biệt cấp ĐHQG (QG.00.13), 2002.
 3. Nguyễn Hữu Cầu. Nghiên cứu đối chiếu câu đơn trong hai ngôn ngữ Hán - Việt. Đề tài nhánh - Đề tài khoa học trọng điểm cấp ĐHQG (QG.99.04), Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Lợi.
 4. Nguyễn Hữu Cầu. Bình diện ngữ dụng trong dạy tiếng nước ngoài. Hội thảo khoa học “Ngữ dụng học” lần thứ nhất, Hà Nội, 4/1999
 5. Nguyễn Hữu Cầu. Một vài cơ sở và thực tiễn quan trọng trong việc đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông những năm đầu thế kỷ XXI. Hội thảo khoa học quốc gia về “Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, Hà Nội, 2/2001.
 6. Nguyễn Hữu Cầu. Việt Nam từ việc giảng dạy ngoại ngữ đến với hội nhập và phát triển. Hội thảo quốc tế “Giảng dạy ngoại ngữ - Hội nhập và phát triển”, Hà Nội, 2002.
 7. Nguyễn Hữu Cầu. Văn hóa như một nhân tố quan trọng việc giảng dạy ngoại ngữ. Hội thảo quốc gia “Thành tố văn hóa trong dạy - học ngoại ngữ”, Hà Nội, 2000.
 8. Nguyễn Hữu Cầu. Những khó khăn chính của sinh viên Việt Nam học tiếng Hán tại Việt Nam. Hội thảo “Kỷ niệm 13 năm quan hệ hợp tác giữa Đại học Dân Tộc Quảng Tây Trung Quốc và Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội”, Quảng Tây, 12/2005.

Các bài báo

 1. Nguyễn Hữu Cầu. Phân tích đối chiếu ngữ nghĩa đất nước học hai ngôn ngữ Hán - Việt và việc giảng dạy tiếng Hán. Tạp chí “Ngôn ngữ” Kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí Ngôn ngữ 1969-1999
 2. Nguyễn Hữu Cầu. Bức đại tự trên cổng đền Hùng “Cao sơn cảnh hành”? Tạp chí “Ngôn ngữ & Đời sống”, 2002

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   |