Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
NGUT.TS. Trịnh Hồ Khoa, Khoa Báo chí

Sơ lược lý lịch

Năm sinh:1937

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên Cao cấp, Nhà giáo ưu tú

Thời gian công tác ở trường: từ 1992 – 2002

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học:

 1. Lapport Fran†ais et la litterature comtemporaine du Viet Nam, 200 năm CM Pháp// Kỷ yếu Khoa học của Trường Đại học Tổng hợp, 1990.
 2. ý kiến nhỏ về một cuốn tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn// Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp), số 2,1990.
 3. Một tác phẩm thắm tình hữu nghị Việt - Lào// Tạp chí Khoa học chuyên san (Đại học Tổng hợp), số 12, 1991.
 4. Khát vọng tự do từ một bài ca dao// Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2, 1992.
 5. Lần về cội nguồn của một bài ca dao// Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 3, 1993.
 6. Quan điểm của Thạch Lam về văn học nghệ thuật// Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp), số 5, 1994.
 7. Hồn bướm mơ tiên - tác phẩm mở đầu cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại// Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp), số 8, 1994.
 8. Tự lực văn đoàn trên lĩnh vực báo chí// Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn, 1994.
 9. Văn học Nhật Bản sau chiến tranh// Nhật Bản-Việt Nam những vấn đề văn hoá, 1995.
 10. Truyện ngắn Khái Hưng// Nghiên cứu Giáo dục, số 2, 1995.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Những đóng góp của Tự lực văn đoàn cho văn xuôi hiện đại Việt Nam. Nxb Văn học, 1997.
 2. Giáo trình tiếng Việt cho học sinh Campuchia. Nxb Giáo dục.
 3. Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn (Viết chung), tập IV. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   |