Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Trần Thuý Anh, Khoa Du lịch

Sơ lược lý lịch

Năm sinh : 1964

Nơi sinh : Hà Nội

Học vị : Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Thời gian công tác ở trường: từ 1986

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học:

 1. Về tên đất Kẻ Giầy, Phủ Giầy (Một tiếp cận ngữ âm học - lịch sử), (viết chung) // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Mẫu Liễu Hạnh, 5/1992.
 2. Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ thể hiện qua ca dao, tục ngữ // Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 3/1999.
 3. Triết lý Môi trường (viết chung) // Tạp chí Tia sáng, số 6/1999.
 4. Về thế ứng xử xã hội của người Việt // Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 1/2000.
 5. Một số đình chùa đền miếu vừa là chốn linh thiêng vừa là nơi du lịch hấp dẫn // Tạp chí Du lịch, số 1/2000.
 6. Munich - Một thoáng cảm nhận // Tạp chí Du lịch, số 11/2000.
 7. Trí thức và cách mạng từ góc nhìn của tôi (viết chung) // Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 11/2000.
 8. Vài nét về ứng xử xã hội của người Việt // Tạp chí Hà Nội ngày nay, số 94-1/2002.
 9. Tình sử Việt xưa (viết chung) // Tạp chí Tiếp thị và Gia đình, số 1/2003.
 10. Truyền thống ứng xử của người Việt // Thông tin Văn hoá, số 1/2003.
 11. Văn hoá Huế (dưới cái nhìn Địa - Sử - Văn hóa), (viết chung) // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4/2003.
 12. Mấy vấn đề thủ công nghiệp Việt Nam (viết chung) // Kỷ yếu Hội nghị 1000 năm Thăng Long - HVNDGHN, báo cáo đề dẫn Hội nghị, tháng 10/2004.
 13. Giới thiệu đôi nét về cuốn sách ứng xử văn hoá trong du lịch (viết chung) // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 5 năm thành lập Bộ môn Lịch sử Văn hóa Việt Nam, 12/2004.
 14. Đổi mới phương pháp dạy - học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam - một cuốn sách mới - một kiểu giáo trình mới (viết chung ) // Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 5 năm thành lập Bộ môn Lịch sử Văn hóa Việt Nam, 12/2004.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Văn hoá lễ hội của các dân tộc ở Đông Nam á (viết chung). Nxb Văn hoá Dân tộc, 1992.
 2. Cơ sở Văn hoá Việt Nam (viết chung). Nxb Giáo dục, 1996.
 3. Cơ sở Văn hoá Việt Nam (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 4. Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao, tục ngữ. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 5. Khoa Sử và Tôi (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 6. ứng xử văn hoá trong du lịch (chủ biên). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 7. Đổi mới phương pháp dạy - học môn cơ sở văn hoá Việt Nam (viết chung). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   |