Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
CN. Trịnh Lê Anh, Khoa Du lịch

Sơ lược lý lịch

Năm sinh: 1977

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

Thời gian công tác tại trường: từ 2001

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Du lịch học, chứ không chỉ là Du lịch!// Báo Tuần Du lịch, số 36, 1999.
 2. Cẩm nang của tây ba lô đến Việt Nam// Tạp chí Sinh viên, số 46, 1999.
 3. DMZ Tour?!// Tạp chí Sinh viên, số 47, 1999.
 4. Loại hình du lịch đi bộ mạo hiểm - Trekking Tour - và thực tế ứng dụng khai thác tại Sa Pa (Lào Cai - Việt Nam)// Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 2, 2002.
 5. Tiếp cận loại hình du lịch thể thao - mạo hiểm (viết chung)// Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5, 2003.
 6. Thử nhìn nhận Du lịch MICE dưới góc độ loại hình// Hội thảo Khoa học “Du lịch công vụ và phát triển du lịch Việt Nam”, Khoa Du lịch học (ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) và Đại học Toulouse II, Hà Nội, 12/2003-1/2004.
 7. Suy nghĩ về khẩu hiệu (slogan) và biểu trưng (logo) cho du lịch Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI (viết chung)// Hội thảo Khoa học “Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam”, ĐH Thương mại, Hà Nội 6/2004.
 8. Cần làm mới những điểm đến du lịch truyền thống Việt Nam// Hội thảo Khoa học “Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam”, ĐH Thương mại, Hà Nội 6/2004.
 9. Đi tìm khẩu hiệu (slogan) cho du lịch lễ hội và sự kiện Việt Nam (viết chung)// International Workshop Proceedings "Festival and Event Tourism", ĐH Kinh tế Huế & Trường Quản lý Công nghiệp Du lịch, HĐ Hawaii, Huế 6/2004.
 10. Môi trư­ờng xã hội nhân văn để phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam// Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 3+4/2005.
 11. Tourism and trekking activities in Sa Pa (Lao Cai, Vietnam) and their impacts on the local environment and comunities// Proceedings of the International conference on "Transborder issues in the Mekong Sub-region", Thailand 30/6-2/7/2005.
 12. Sa Pa - điểm đến hấp dẫn của loại hình trekking tour// Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 8/2005.
 13. áp dụng mô hình tri thiức trong các hoạt động giảng dạy và học tập ngành du lịch// Hội thảo Khoa học Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học trong du lịch - những vấn đề đặt ra, Hà Nội 12/2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Tủ sách "Nhất nghệ tinh" Nghề du lịch (Viết chung), NXB Kim Đồng, 2005.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   |