Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
PGS. Vương Hoàng Tuyên, Khoa Lịch sử

Sơ lược lý lịch

Năm sinh: 1922

Chức danh: Phó Giáo sư

Thời gian công tác tại trường: 1956 - 1982

Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Tình hình công thương nghiệp Việt Nam trong thời Lê Mạt // Tạp chí Văn Sử Địa, 1959.
 2. Một vài ý kiến về nguyên nhân hình thành của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1959.
 3. Không thể tách rời vấn đề nguồn gốc tiếng nói Việt Nam ra khỏi vấn đề nguồn gốc dân tộc được// Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 12, 1960.
 4. Tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử dân tộc Mường // Tập san Dân tộc, số 12, 1960.
 5. Một vài ý kiến về sự manh nha của yếu tố tư bản chủ nghĩa trong xã hội phong kiến Việt Nam // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 15, 1960.
 6. Vấn đề nô lệ ở Việt Nam qua tài liệu dân tộc học// Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 17, 1960.
 7. Vấn đề dân tộc học ở Việt Nam qua tài liệu của các học giả tư sản thực dân Pháp // Tập san Dân tộc học, số 19, 1961.
 8. Bắc Việt Nam// Tập san Dân tộc học, số 4, 1962.
 9. Mấy ý kiến về vấn đề dân tộc ở Việt Nam// Tạp chí Dân tộc học, số 35, 1962.
 10. Tìm hiểu tôn giáo trong các dân tộc miền núi// Tạp chí Dân tộc học, số 37, 1963.
 11. Một vài ý kiến về điều tra lịch sử xã hội các dân tộc thiểu số ở miền Bắc nước ta// Tạp chí Dân tộc học, số 38, 1963.
 12. Vấn đề đặc điểm dân tộc// Tạp chí Dân tộc học, số 39, 1963.
 13. Bàn thêm về vấn đề điều tra nghiên cứu đặc điểm dân tộc// Tạp chí Dân tộc học, số 37, 1963.
 14. Một vài tài liệu về ngôn ngữ dân tộc học góp phần vào việc tìm hiểu nguồn gốc người Việt// Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 57, 1963.
 15. Việc lập danh mục các dân tộc là một thắng lợi bước đầu trong công tác nghiên cứu dân tộc ở miền Bắc nước ta// Vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. Nxb Khoa học Xã hội, 1975.
 16. Điểm lại công tác nghiên cứu dân tộc học trong 10 năm qua// Tạp chí Dân tộc học, số 4,
 17. Một vài suy nghĩ về khoa học lịch sử với sự hình thành dân tộc ở Việt Nam// Sử học, 1981.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

 1. Các dân tộc nguồn gốc Nam á ở miền Bắc Việt Nam. Nxb Giáo dục, 1963.
 2. Sự phân bố các dân tộc và cư dân ở miền Bắc Việt Nam. Nxb Giáo dục, 1966.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   |