Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. Đặng Thai Mai, Khoa Văn học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1902

Nơi sinh: Nghệ An

Học hàm: Giáo sư

Chức danh: Giảng viên Cao cấp

Thời gian công tác tại trường: từ 1956 - 1957

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

  1. Văn học khái luận. Nxb Hàn Thuyên, 1944.
  2. Lỗ Tấn. Nxb Thời đại, 1944.
  3. Tạp văn trong văn học Trung Quốc ngày nay. Nxb Đời Mới, 1945.
  4. Chủ nghĩa nhân văn dưới thời kỳ văn hoá Phục hưng. Nhà in Tư tưởng L.K.IV, Thanh Hoá, 1949.
  5. Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc (Tập I). Nxb Sự thật, 1958.
  6. Văn thơ Phan Bội Châu. Nxb Văn hoá, 1959.
  7. Thơ văn yếu nước đầu thế kỷ XX. Nxb Văn hoá, 1959.
  8. Trên đường học tập và nghiên cứu (2 tập). Nxb Văn học, 1959, 1969.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   |