Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
GS. Hoàng Như Mai, Khoa Văn học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Năm sinh: 1919

Nơi sinh: Hà Nội

Học hàm: Giáo sư

Chức danh: Giảng viên Cao cấp

Thời gian công tác tại trường: từ 1959 - 1978

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học

  1. Lời quyết tâm // Tạp chí Văn học, số 2/1979.
  2. Hồ Chủ tịch nói về văn nghệ //Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 5/1963.
  3. Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1/1960.
  4. Hai yếu tố lãng mạn và hiện thực trong văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám // Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9/1960.
  5. Một vài suy nghĩ về vấn đề kịch trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) // Tạp chí Văn học, số 9/1968.
  6. Một chặng đường văn học 1940 – 1945 // Tạp chí Văn học, số 9/1997.
  7. Vở ca kịch cải lương “Đời cô Lựu” của Trần Hữu Trang (viết chung) // Tạp chí Văn học, số 7/1963.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

  1. Văn học Việt Nam hiện đại 1945 – 1960. Nxb Giáo dục, 1962.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   |